keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Perustietoja elokuvasta ja kirjasta
Ihmeotukset ja niiden olinpaikat on J. K. Rowlingin vuonna 2001 kirjoittama kirja, joka on liitännäisteos Harry Potter-sarjalle eli kirja sivuaa Harry Potter–kirjan tapahtumia, miljöötä ja henkilöhahmoja, muttei kuitenkaan liity suoranaisesti Harry Potter-kirjasarjaan. Vuonna 2016 kirjasta tehtiin elokuva. Kerätkää ylös elokuvan ja kirjan perustiedot. Kirjan perustietoja ovat muun muassa kirjan alkuperäinen nimi, kirjailija, kustantaja ja ilmestymisvuosi. Elokuvan perustietoja ovat muun muassa elokuvan alkuperäinen nimi, ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja, ensi-iltapäivä, tuotantomaa ja näyttelijät.
J. K. Rowlingin kirjoittama kirja on alkuperäisteos, josta elokuva on saanut ideansa. Kuitenkin elokuvalla on myös oma käsikirjoituksensa. Lukekaa yhdessä Elokuvantaju-sivustolta tietoa elokuvakäsikirjoituksesta.
Etsikää internetistä muuta kiinnostavaa tietoa alkuperäisteoksesta ja elokuvasta sekä niiden tekovaiheista. Tutustukaa myös kirjailija J. K. Rowlingiin. Muistakaa merkitä lähteet ylös asianmukaisin lähdeviittauksin, kun kirjoitatte löydöksiänne ylös.

2. Kirjan filmatisointi
Elokuvilla on usein taustallaan alkuperäisteos. Suurin osa amerikkalaisista bestsellereistä on sovitettu elokuviksi sekä hieman yli puolet parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saaneista elokuvista on perustunut kirjaan. Usein kirjojen kirjoittamisvaiheessa saatetaan ajatella jo elokuvafilmatisointia. Kyse on tietynlaisesta tuotekehityksestä. Toisaalta tarinoiden lainaus taidemuotojen välillä on aina kuulunut kulttuuriin ja on tärkeä osa sekä taidelajien vakiintuneiden tapojen ylläpitämistä että niiden uudistamista.
Kirjaan perustuvat elokuvat jaetaan usein kolmeen luokkaan:
1. Alkuperäisteokselle mahdollisimman uskolliset filmatisoinnit
2. Alkuperäisteoksen uudelleentulkitsevat filmatisoinnit
3. Elokuvat, joihin alkuperäisteos on tarjonnut vain raaka-aineita tai ideoita

 • Mihin luokkaan elokuva Ihmeotukset ja niiden olinpaikat kuuluu?
 • Mitä elokuvia tiedät kuuluvan yllä olevan jaottelun mukaisiin luokkiin?
 • Mitä kirjaan perustuvia elokuvia olet nähnyt?
 • Ihmeotukset ja niiden olinpaikat elokuvalle on tulossa jatkoa. Keksikää ja kirjoittakaa lyhyt kuvaus siitä, miten elokuva voisi mielestäsi jatkua.

3. Elokuvakerronta
Elokuvien ja kirjojen kerronnan keinot eroavat toisistaan monella tavalla. Elokuvan suhteellisen lyhyt kesto on eräs kerronnan eroihin vaikuttava tekijä. Yksityiskohtia vilisevän ja rönsyilevän kirjan tapahtumia ja kuvailuja olisi mahdotonta kertoa yhdessä elokuvassa eikä se olisi järkevääkään. Elokuva perustuu näyttämiselle ja näyttämättä jättämiselle. Kirjassa monet asiat voidaan lyhyesti esitellä tai sivuuttaa kokonaan, kun taas elokuvassa tulee näyttää miltä miljöö, henkilöt ja tapahtumat näyttävät. Kirjassa luodaan mielikuvia sanallisesti, kun taas elokuva näyttää visuaalisesti ja luo tunnelman kuvin.
Kirjan lukijalle syntyy yleensä omat vahvat mielikuvansa kirjan tapahtumista, henkilöhahmoista ja miljööstä. Usein kirjan lukeneet odottavat mahdollisimman alkuperäisteokselle uskollista filmatisointia elokuvasta. Koska omat syntyneet mielikuvat ovat niin voimakkaat, saattaa monelle elokuvankatsojalle tulla hämmentynyt olo elokuvan nähdessään, koska elokuva ei vastannut omia mielikuvia tai mielessä olleita tapahtumakulkuja. Elokuva on kuitenkin oma taidemuotonsa ja sen tulee olla itsenäinen teos, jolla on omat lajilleen tyypilliset kerronnankeinonsa sekä tyylilliset ominaisuutensa.

 • Keskustelkaa yhdessä seuraavista aiheista:
  – Kumpi olisi mielekkäämpää, lukea ensin kirja vai katsoa elokuva?
  – Miksi kirjojen filmatisointi on niin suosittua?
  – Mistä kirjasta haluaisit nähdä elokuvaversion? Minkälaisen elokuvan haluaisit nähdä kyseisestä kirjasta?
  – Minkälaisia elokuvakerronnan keinoja elokuvassa oli?
  – Miten henkilöt ja miljöö esiteltiin elokuvassa?

Ennen elokuvan katsomista voidaan tehdä myös sellainen harjoitus, jossa puolet oppilaista lukee kirjan etukäteen ja puolet vasta elokuvan katsomisen jälkeen. Lopuksi vertaillaan yhdessä ajatuksia kirjasta ja elokuvasta. Vertaillaan yhdessä, miten mielikuvat muuttuivat elokuvan nähtyä tai kirjan luettua.
• Millä tavoin kirjassa ja elokuvassa on luotu mielikuvia ja pyritty synnyttämään tunteita?
• Millä keinoin kirjassa ja elokuvassa on toteutettu kerrontaa?
• Mitä yhtäläistä ja eroavaisuutta kyseisellä kirjalla ja elokuvalla on tarinnankerronnan näkökulmasta?
• Miten tarina alkaa ja päättyy kirjassa ja elokuvassa?