keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvagenret ovat lähtöisin Hollywoodista, jossa ovat syntyneet muun muassa genret western, musikaali sekä kauhuelokuva. Myös muissa maissa on omia elokuvagenrejään kuten Japanissa esimerkiksi anime ja Suomessa tukkilaiselokuvat. Genre-elokuvat ovat joskus saaneet negatiivisen vastaanoton, johtuen kaavamaisuudestaan, joka on liitetty luovuuden puutteeseen ja populaarikulttuuriin. Vasta muutamina viime vuosikymmeninä populaaritaide ja genre-elokuvat ovat nousseet arvostukseen myös alan ammattilaisten keskuudessa.

Genre käsitteenä on käytännöllinen. Elokuvan tuottajien näkökulmasta se auttaa tekijöitä hahmottaa elokuvien kannattavuutta eli mitkä genret ovat milloinkin suosiossa. Elokuvan luokittelu johonkin genreen tuo elokuvalle tietynlaista julkisuutta ja kriitikoiden on helpompi luonnehtia elokuvaa genren kautta sekä suhtautua siihen tietyllä tavalla. Elokuva voidaan genren avulla myös luokitella myyntipaikoissa ymmärrettävästi asiakkaalle.

Elokuvakritiikkiä eli elokuva-arvosteluja kirjoittavat yleensä alaan vihkiytyneet harrastajat ja ammattikriitikot. Usein kriitikot jakautuvat niihin, jotka arvostavat eri genre-elokuvia puhtaimmillaan ja toiset arvostavat eniten juuri niitä elokuvia, jotka rikkovat genrerajoja. Elokuvakritiikillä voi olla vaikutusta myös katsojalukuihin. Nykyään elokuvan menestymiseen saattaa vaikuttaa paljon myös sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu sekä tavallisten elokuvan katsojien ja harrastajien kommentit.

Elokuvakritiikki koostuu elokuvan kuvailusta, analysoinnista ja arvottamisesta. Elokuvaa voidaan tarkastella eri näkökulmista, sitä voidaan arvostella sen sanoman ja sanoman välittämisen keinojen kautta tai erilaisen kantaaottavuuden näkökulmasta. Elokuvan moraalia voidaan myös kritisoida eli sitä, miten elokuva ottaa kantaa politiikkaan, uskontoon tai väkivaltaan. Elokuvia voidaan arvioida myös sen mukaan, kuinka hyvin elokuvan näyttelijät suoriutuvat työstään. Elokuvaa voidaan arvioida myös rakenteen osalta. Yksi arvostelutapa on myös genrekritiikki, jossa elokuvaa arvioidaan oman genrensä edustajana.

1. Erilaisia elokuva-arvosteluja
Lukekaa erilaisia elokuva-arvosteluita lehdistä tai internetistä. Tutkikaa ryhmissä erilaisia elokuva-arvosteluja ja kirjatkaa ylös, mitä asioita elokuvakritiikeissä on arvioitu. Tutustukaa muutaman tunnetun elokuvasivuston (Rotten tomatoes, IMDb, Episodi, Filmgoer, Film o Holic) sisältöön.

2. Ihmeotukset ja niiden olinpaikat –elokuvan arvosteluja
Tutustukaa alla olevaan kolmeen elokuva-arvosteluun. Mitä asioita kirjoittajat nostavat esille? Miten arviot erosivat toisistaan? Mitä yhteistä arvioinneissa on?
Episodi
Dome
Filmaatikko

3. Oma elokuva-arvostelu
Kirjoita elokuvasta oma elokuvakritiikkisi. Muista elokuvakritiikin kolme kohtaa eli kuvailu, analysointi ja arvottaminen. Analysoikaa lopuksi toistenne elokuva-arvioita ja pohtikaa mitä yhteistä ja mitä erilaista arvioissa oli?