keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ihon oikea ja väärä: bio- ja lääketieteen etiikkaa

Elokuvan päähenkilö on menestynyt plastiikkakirurgi ja tutkija Robert Ledgard. Tohtori on jättänyt taka-alalle menestyvän uran seurapiirien kauneuskirurgina ja siirtynyt sittemmin kehittelemään uudenlaista, kestävää ja luonnollisentuntuista, keinotekoista ihoa.  Tieteellisessä konferenssissa Robert esittelee kollegoilleen saavutuksiaan ja edistysaskeliaan uudenlaisen ihotyypin kehitystyössä. Innovatiivinen keinoiho voisi suojata taudeilta, kuten malarialta, ja sitä voisi hyödyntää vaikeiden palovammojen hoidossa. Se mikä jää lääkärikollegoille pimentoon ovat ne keinot, joilla Robert keinoihoa kehittänyt. Plastiikkakirurgin koekaniinina toimii kuitenkin ihminen, kuvankaunis Vera, jolle lääkäri on tehnyt jo vuosien ajan erilaisia ihonsiirtoja ja muita kehonmuokkausoperaatioita.

– Pohtikaa elokuvan tarinasta nousevia eettisiä kysymyksiä.

Selvittäkää oppikirjojen tai netin avulla mitä tarkoitetaan käsitteillä itseisarvo ja välinearvo.  Entäpä mihin viitataan jos puhutaan seuraus- tai velvollisuusetiikasta? Onko kärsimyksen tuottaminen oikein, jos lopputuloksena mahdollisimman monelle suuri hyöty? Millaisia luovuttamattomia perusarvoja liittyy tilanteisiin, joissa ihmiselämä tai hyvinvointi on puntarin alla? Miten käsitteet liittyvät elokuvan tarinaan ja hahmojen tekemiin valintoihin?

– Elokuvan dialogeissa esiintyy käsite ’bioetiikka’.  Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan ja mihin elokuvan kohtauksiin se mahtoi liittyä? Pohtikaa millainen suhde bioetiikalla on lääketieteen etiikkaan tai tieteellisen tutkimuksen etiikkaan.
 

– Tutustukaa ajankohtaisiin kysymyksiin bioetiikan saralta:  bioteknologia.info -sivuston etiikka-osiossa olevassa aineistossa selvitetään yhtäältä bioetiikan peruskysymyksiä ja toisaalta ajankohtaisia esimerkkejä. Voitte halutessanne miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1.   Miten bioetiikkaa voidaan tutkia?

2.   Kenellä on oikeus tai valta määritellä mikä on oikein tai väärin elämää koskevissa kysymyksissä?  Mitkä voisivat olla biologin, lääkärin, filosofin, poliitikon tai teologin näkökulmat bioeettiseen keskusteluun?

3.  Millaisiin arvoväitteisiin bioetiikan tulisi perustua ja miksi?

4.   Riippuuko eettinen ajattelu pohtijan tunteista/kokemuksista/kulttuuritaustasta vai sääteleekö sitä yleinen järki, laki tai esimerkiksi pyrkimys hyvään?

5.   Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy ihmisillä tai elämillä tehtäviin lääketieteellisiin kokeisiin? Missä kulkee raja ihmisten, eläinten tai luonnon muokkaamisen tieteellistä tarkoitusta varten? Mikä merkitys on yksittäisen tutkijan tekemillä ratkaisuilla tai valinnoilla? 

6.   Muistatteko yhtään uutisissa tai julkisuudessa käytyä keskustelua, joka kosketti jollain tasolla bioetiikkaa?


– Suomen lääkäriliiton sivuille on koottu joukko lääkäreitä velvoittavia eettisiä ohjeistuksia. Pohtikaa elokuvan teemoja ja tapahtumia erityisesti lääketieteen etiikan kannalta. Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy lääkärin ja potilaan väliseen suhteeseen? Entä lääketieteellisten kokeiden tai tutkimusten tekemiseen? Millainen on hyvä lääkäri? Voitte halutessanne myös etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

Selvittäkää mitä tarkoittavat:  a) Hyppokrateen vala  b) Lääkärinvala c) Nürnbergin säännöstö  d) Helsingin julistus

Lääkäriliitto on määritellyt lääkärin perusarvot, jotka ovat: elämän kunnioittaminen, ihmisyys, eettisyys, korkea ammattitaito ja kollegiaalisuus. Selvittäkää tai pohtikaa mitä lääkärin perusarvot pitävät tarkemmin sisällään ja puntaroikaa elokuvassa esiintyneitä tilanteita ja tapahtumia niiden avulla.

– Elokuvan juonen edettyä paljastuu, että Robertin toiminnan taustalla on oikeastaan monenlaisia motiiveja.  Kysymys ei ole vain uuden ihotyypin kehittelemisestä, taustalla on myös menetyksen tuska ja kostonhalu. Rakastetun vaimon kurja kohtalo auto-onnettomuuden uhrina; kuvankauniina naisena, jonka kasvot paloivat tunnistamattomaksi. Lisäksi oman tyttären raiskaus ja siitä kohtalokkaaksi kärjistyvä mielenterveyden horjuminen ajavat plastiikkakirurgin erikoiseen kostonkierteeseen, jossa Norma-tyttären lähentelijä, Vicente, joutuu lääkärin armoille ja ihokehittelyhankkeen koekaniiniksi.

Miten Robertin vaimon ja tyttären kohtalot vaikuttavat hahmon tekemiin ratkaisuihin? Oikeuttavatko naisten kurjat kohtalot Robertin tekemät ratkaisut?  Millainen rooli Veran tarkkailija/hoitaja Marilialla tarinassa on? Entäpä Millaisena uhrina Vicente/Vera tarinassa näyttäytyy? Onko Veran kosto oikeudenmukainen?
Millainen vaikutus aiemmilla kokemuksilla on ylipäätään ihmisten eettisiin valintoihin ja käytännön moraaliin?

– Laatikaa moraalifilosofinen palopuhe tai kannanotto elokuvan herättämistä ajatuksista ja sen käsittelemistä eettisistä kysymyksistä. Voitte heittäytyä tietyn filosofin, ismin, uskonnon tai muun eettisen ajattelutavan ”rooliin” ja kirjoittaa tekstinne juuri tästä näkökulmasta. Selvitä millaisiin oletuksiin filosofin/ismin/uskonnon eettinen ajattelu pohjautuu ja millaisia näkökulmia se avaa suhteessa bioetiikkaan tai lääketieteen etiikkaan. Ehdotuksia filosofeiksi ja ismeiksi:

  •    Aristoteleen hyve-etiikka
  •    Immanuel Kant ja kategorinen imperatiivi
  •   J.S. Mill ja utilitarismi
  •   Bertrand Russell ja inhimilliset tunteet ja motiivit
  •   esim. kristillinen / islamilainen / hindulainen etiikka