keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Maa: Norja

Vuosi: 2010

Kesto: 90min.

Teemat: koulukiusaaminen, ystävyys, mielikuvitus, murrosikä, pelon voittaminen

Synopsis: Jo-poikaa kiusataan koulussa, ja lisäksi hän on surkea maalivahti. Onneksi luokan uusi tyttö näyttää Jolle, miten pitää puoliaan.

Oppimateriaali on suunnattu 4.-6. luokille. Oppimateriaalin on laatinut dokumentaristi Jenni Kivistö ja tuottanut Koulukino.

1. Kasvaminen lapsuuden ja aikuisuuden välissä

Missään muussa elämänvaiheessa ei tapahdu yhtä nopeaa ja laaja-alaista kehitystä kuin nuoruudessa. Oma keho muuttuu lapsen vartalosta aikuisen mittoihin, seksuaalisuus voimistuu ja tunne-elämässä kuohuu . Kehittyvät ajattelutaidot avaavat nuorelle uuden maailman ja suhde muihin, erityisesti omiin vanhempiin, muuttuu merkittävästi. Kaikki tämä aiheuttaa hämmennystä sekä nuoressa että hänen vanhemmissaan. Nuoren mielessä pyörivät kysymykset: Mitä ihmettä minulle tapahtuu? Onko tämä normaalia? Aikuiseksi kasvu voi tuntua nuoresta uhkaavalta – kuin kävelyltä heikoilla jäillä. Nuori ei ole varma, kestääkö jää. Hän haluaisi palata kantavalle maaperälle, takaisin tuttuun lapsuuteen. Jotta nuori voisi ylittää jään, hän tarvitsee vanhempiensa, muiden aikuisten ja ikätoveriensa tukea. (Lähde: MLL)

 • Mitä nuoruuteen liittyviä haasteita Jo kohtasi elokuvan aikana?
 • Mitä ajattelit Jon ja hänen äitinsä suhteesta? Millainen on hyvä vanhempi?
 • Missä kohtauksissa käy ilmi se että aikuisillakin on joskus vaikeuksia ilmaista tunteitaan?
 • Elokuva esittelee useita tilanteita, joissa lapset vaikuttavat fiksummilta kuin aikuiset.  Vanhemmat eivät usein ymmärrä jälkikasvuaan ja lapset päätyvät jopa auttamaan aikuisia omissa ongelmissaan. Mistä se johtuu? Missä kohtauksissa tämä tulee ilmi?

2. Koulukiusaaminen

Elokuva näyttää selvästi kiusaajan ja kiusatun välisen valta-asetelman. Jo tekee Tom-Erikin läksyjä, ja tilanne kehittyy niin pitkälle, että Tom- Erik kutsuu Joeta jo orjakseen.

 • Mikä tekee ihmisestä kiusaajan? Entä kiusatun? Keskustelkaa ryhmässä.
 • Keskustelun jälkeen lue alla oleva teksti koulukiusaamisesta ja KiVa Koulu -hankkeesta:

“Koulukiusaus on vakava asia, ja liian usein kuulee tarinoita, joissa kiusattu ei saa tukea opettajilta eikä muilta aikuisilta. Koulukiusauksen aiheuttamat henkiset haavat parantuvat hitaasti ja pahimmilaan tuhoavat nuoren elämän.

KiVa Koulu -hankkeessa tiedostettiin, että kiusaus ei lopu, jos puututaan vain kiusaajaan ja kiusattuun. Kyse on vallasta: kiusaaja hakee kiusaamisellaan sosiaalista statusta. Ja tavallisesti kokee sitä myös saavansa. Eli kiusaus kannattaa. Se on helppoa, se on hauskaa ja se toimii. Siksi se ei lopu.

Hankkeen kautta ymmärryksemme kiusauksesta muuttuu radikaalisti. Kyse ei ollutkaan uhrista, joka jostakin syystä olisi altis tulemaan kiusatuksi. Kyse ei myöskään ole kiusaajasta, joka hankalien kotiolojen pakottamana purkaa ahdistustaan kiusaamiseen. Kyse on siitä, että yksilö löytää itselleen ominaisen tavan nostaa omaa arvostustaan luokkatovereiden silmissä ja valikoi sitten uhrinsa sellaisten tyyppien joukosta, jotka uskoo kykenevänsä alistamaan. Kyse on yleisöstä, niistä kanssatovereista, joiden silmissä henkilön sosiaalinen status nousee kiusauksen ansiosta. Muuttamalla yleisön lopetamme valtaosan kiusaamisesta. (Lähde: ”http://frankmartela.fi/2012/06/tehokas-menetelma-koulukiusauksen-ehkaisyyn-kiva-koulu-hanke/)                                                                                

 • Onko KiVa Koulu -hanke sinulle ennestään tuttu? Keskustelkaa ryhmässä siitä, mitä ajatuksia se herättää. Muuttiko teksti ajatuksiasi koulukiusaamisesta?
 • Mitä tarkoitetaan sosiaalisella statuksella?
 • Kuvaile omia tuntemiasi valtasuhteita. Kuka on käyttänyt joko sinun omassa elämässäsi tai yleisesti sinua ympäröivässä yhteiskunnassa valtaa ja missä tilanteessa? Milloin se on mielestäsi hyväksyttävää? Milloin se ei ole?
 • Millainen henkilö Tom-Erik on? Kuvaile häntä. Miksi luulet hänen kiusaavan Jota? Miksi hän tarvitsee Jota läksyjensä tekoon?
 • Miten Jo toimii kiusaustilanteissa? Miten itse toimit/toimisit? Mikä olisi mielestäsi paras toimintatapa?
 • Elokuvassa Jo kirjoittaa esseetä Tom-Erikille, mutta ajautuukin kertomaan rakkauden tunteistaan Maria kohtaan. Kirjoita essee omista tunteistasi, jotka kaipaavat ulospääsyä.

3. Omien pelkojen kohtaaminen

Jon pitää oppia ottamaan riskejä ja kohdata monia ikäviä ja pelottavia tilanteita elokuvan aikana. Jo kuvittelee aina pahimman mahdollisen tapahtumaketjun ja päätyy siksi sanomaan tai tekemään asioita, joita ei haluaisi tehdä tai sanoa. Elokuva kuitenkin opettaa, että kova ei ole se joka kiusaa toista vaan se, joka kohtaa omat pelkonsa.                                                                                                                    

 • Mitä on pelko? Keskustelkaa ryhmässä.
 • Onko pelko joskus hyvää/ tarpeellista?
 • Auttaako elokuva kohtaamaan omia pelkoja? Miksi/miksi ei?
 • Mitä kaikkea Jo pelkää?
 • Mitä tekisit jos olisit ihastunut luokkakaveriin? Kertoisitko siitä vai et? Miksi?
 • Elokuva loppuu tilanteeseen, jota Jo on kovasti pelännyt. Miksi elokuva lopetettiin juuri tuohon kohtaan? Mitä sillä halutaan sanoa?
 • Mitä itse pelkäät? Oletko joskus kohdannut omia pelkojasi tai kasvanut niitä suuremmiksi? Kerro tositarina omasta pelostasi. Kuvaile kokemuksiasi mahdollisimman tarkasti niin kuin se olisi elokuvakohtaus. Kuvaile tilannetta äänin ja kuvin kertoen.  
 • Elokuvaus/valokuvaustehtävä omasta pelosta ja sen kohtaamisesta: Ota kolmen valokuvan sarja, jolla kerrot omasta pelosta niin, että viimeinen kuva kertoo siitä, että ylität pelkosi. Voit myös kuvata lyhyen videon aiheesta “Kun kohtasin oman pelkoni”.                                         

4. Elokuvan tyylilaji

Elokuva käsittelee monia hyvin vakavia aiheita hilpeän huolettomalla tavalla. Jon isä on kuollut kotona sattuneessa onnettomuudessa ja Jo kuvittelee kaikenlaista kamalaa liittyen mielenterveydellisiin ongelmiin, vankilaan, alkoholiin, väkivaltaan, syrjäseudulle muuttoon tai onnettomuuksiin. Heti elokuvan alussa on melko rankka toteamus: “Ihmisiä kuolee jalkapallokentillä joka vuosi, mutta vaikuttaa siltä, että ketään ei kiinnosta”. Elokuva on kuitenkin pikemminkin hauska kuin synkkä. Liverpool Goalien tyylilaji hyödyntää liioittelua, tapahtumia hauskasti kommentoivaa musiikkia ja mustaa huumoria. Tästä johtuen esimerkiksi kuoleman mahdollisuus tuntuu epärealistiselta. Huumori ja fantasiaelementit antavat katsojalle mahdollisuuden käydä läpi vaikeita aiheita etäältä.                                                                                  

 • Mistä elokuva kertoi?
 • Mitä tunsit elokuvan katsomisen jälkeen?
 • Miten elokuva muuttuisi, jos vakavia aiheita olisi käsitelty vakavasti? Minkälaisen tunteen tämä jättäisi katsojalle?
 • Elokuvassa vuorotellaan todellisten tilanteiden ja Jon mielikuvituksen välillä. Elokuva tarjoaa katsojalle mahdollisuuden mennä sisälle päähenkilön mieleen ja ihmisen ajatteluun. Jo kuvittelee usein tietynlaisen teon tai vastauksen laukaisevan pahimman mahdollisen syy-seuraus -ketjun. Muistele elokuvan näyttämiä syy-seuraussuhteita joita Jo kuvittelee. Mikä tilanne johti mihin ja miksi?
 • Onko sinulle tapahtunut joskus jotain pientä, josta onkin kasvanut sittemmin iso ongelma? Keskustelkaa ryhmässä.
 • Elokuvan loppu jättää tilanteen auki. Jatka elokuvaa: kuvittele ja kerro, mitä jalkapallo-ottelussa tapahtui ja miten Jon elämä jatkuu ottelun jälkeen.