keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Dokumenttielokuvan monet tehtävät

Dokumenttielokuva voidaan määritellä elokuvaksi, joka vakuuttaa esittämiensä asioiden tapahtuvan tai tapahtuneen oikeassa maailmassa. Toisin sanoen, dokumenttielokuva on esitys, jonka viittauksen kohde löytyy todellisuudesta. Dokumenttielokuvan ja totuuden suoraa rinnastamista tulee kuitenkin välttää; pikemminkin voitaisiin sanoa, että dokumenttielokuva on yksi tulkinta ja retorinen esitys totuudesta.

Dokumenttielokuvilla on monenlaisia eri tehtäviä ja tavoitteita. Se voi hyvin kirjaimellisesti toimia dokumenttina eli tallentaa tietoa maailmasta, näyttää tosiasioita ja toimia todisteena.
Yleensä dokumenttielokuva ei kuitenkaan ole pelkkää tallentamista ja näyttämistä vaan sillä on myös retorisia funktioita. Moninaisten elokuvallisten keinojen kautta dokumenttielokuvat voivat kertoa, kuvailla, esittää ja väittää.
Näillä retorisilla keinoilla tavoitellaan usein jonkinlaista vaikuttamista katsojiin. Toisin sanoen dokumenttielokuvat voivat siis opettaa, valistaa, ilmaista mielipiteitä ja herättää keskustelua.
Tehokas vaikuttaminen tapahtuu harvoin puhtaasti järkiperustaisilla argumenteilla. Tämän vuoksi dokumenttielokuvat myös herättävät tunteita; viihdyttävät ja koskettavat.
Kaiken tämän lisäksi dokumenttielokuva toimii aina tekijöidensä taiteellisena itseilmaisuna. Paikoin hyvinkin huomiotaherättävin ja kokeellisin keinoin dokumenttielokuvat pyrkivät synnyttämään esteettistä mielihyvää ja ilmaisemaan subjektiivisia kokemuksia.

  1. Pohditaan näkemiämme dokumenttielokuvia. Mitä yhteisiä, toistuvia piirteitä niistä löytyy?

  2. Minkälaisista seikoista voidaan päätellä, että Ilveskuiskaaja on dokumenttielokuva?

  1. Tarkastellaan ruutukaappauksia Ilveskuiskaajasta oheisesta liitteestä. Analysoidaan millä tavoilla kukin kuva toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista dokumenttielokuvan tehtävistä:
  • Maailman dokumentointi
  • Kertominen ja kuvailu
  • Vaikuttaminen ja mielipiteiden esittäminen
  • Tunteiden herättäminen
  • Taiteellinen itseilmaisu ja subjektiivisen kokemuksen välittäminen

    Pohditaan myös elokuvallisia keinoja, joilla kuvat toteuttavat näitä tehtäviä. Miten ne on kuvattu? Mitä erikoistehosteita on käytetty? Miten kuvat on rajattu? Mikä merkitys valaistuksella on?

4. Dokumenttielokuvat ovat vaikuttamisen välineitä. Kertomalla vakuuttavasti esimerkiksi ajankohtaisesta ongelmasta yhteiskunnassa elokuvantekijät voivat vaikuttaa yleisön mielipiteisiin ja käyttäytymiseen ja olla osana muutosprosessia. Dokumentin vaikuttavuus voi tapahtua monin eri keinoin; niin suoria väitteitä ja mielipiteitä esittämällä, kuin hienovaraisemman ja vihjailevammankin kerronnan kautta. Oletko nähnyt dokumenttielokuvia, jotka ovat vaikuttaneet mielipiteisiisi ja ajattelutapoihisi jostain tietystä asiasta?


5. Mihin asioihin Ilveskuiskaaja ottaa kantaa? Oliko sen kantaaottavuus ilmeistä ja suoraviivaista vai pohdiskelevaa ja hienovaraista? Pohdi, miten Ilveskuiskaaja voisi vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin, ajattelutapoihin, erilaisiin sääntöihin, käytäntöihin tai jopa poliittisen päätöksentekoon.