keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Luonnossa liikkuminen ja luontosuhde

  1. Miten Hannu päätyi liikkumaan metsässä? Mitä hyötyjä ja iloja hän löysi näistä metsäretkistä itselleen?

  2. Mitä eläimiä elokuvassa nähdään ilvesten lisäksi?

  3. Mietitään omaa lähiluontoa. Mitä hienoja ja tärkeitä paikkoja siellä on? Miksi sinusta on kiva liikkua/käydä näissä paikoissa? Mitä eläimiä omassa lähiympäristössäsi voit nähdä?

Luonnolla ja erityisesti metsillä on vahva asema monissa ajatuksissa ja kertomuksissa Suomesta ja suomalaisista. Luonnon merkitys kansallisidentiteetille elää monissa usein toisteltavissa sanonnoissa kuten “suomalaisten erityinenluontosuhde”, “tuhansien järvien maa” ja “metsä on suomalaisten kirkko”. Sitran vuonna 2021 teettämässä kyselytutkimuksessa lähes 90 prosenttia suomalaisista vastasi pitävänsä luontoa itselleen tärkeänä. Vastaajat kokivat luonnon roolin erityisen tärkeänä sen kautta saatavan mielenrauhan, virkistyksen ja energian kautta. Ajatusta suomalaisten erityisestä luontosuhteesta on kuitenkin myös kritisoitu, sillä se ei aina vaikuta välittyvän arvostuksena ja ymmärryksenä luontoa kohtaan esimerkiksi poliittisesta päätöksenteossa. Metsien valjastaminen teollisuuden käyttöön ja taloudellisen voiton maksimoinnin välineeksi ovat johtaneet muun muassa luonnon monimuotoisuutta ja hiilinieluja tuhoaviin avohakkuisiin.


(Lähde: Sitra, “Kysely: Lähes 90 prosenttia suomalaisista pitää luontoa itselleen tärkeänä – erilaisia luontosuhteita on laaja kirjo, ei yhtä ainoaa oikeaa,” vierailtu 3.5.2023, https://www.sitra.fi/uutiset/kysely-lahes-90-prosenttia-suomalaisista-pitaa-luontoa-itselleen-tarkeana-erilaisia-luontosuhteita-on-laaja-kirjo-ei-yhta-ainoaa-oikeaa/)4. Otetaan selvää mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat

  • Talousmetsä
  • Avohakkuu
  • Hiilinielu
  • Luonnon monimuotoisuus
  1. Kirjoita pohdiskeleva essee otsikolla “Suomalaisten erityinen luontosuhde – totta vai tarua?”. Taustoita kirjoitustyötäsi etsimällä tietoa miten luontosuhde esiintyy suomalaisessa kansanperinteessä, nykykulttuurissa kuten kirjallisuudessa ja elokuvissa, arkipäivän asenteissa sekä poliittisessa toiminnassa.