keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Toisenlajisuus ja eläin ystävänä

Hannu pitää ilveksiä ystävinään. Hän suhtautuu niihin vertaisinaan ja yksilöinä. Hannun ajattelutapa ei ole länsimaisessa historiassa itsestäänselvä tai edes järin suosittu. Päinvastoin, eläimiä ajatellaan usein sen kautta mitä hyötyä, haittaa tai iloa niistä on ihmiselle. Sen sijaan että eläimet nähtäisiin itsearvoisina yksilöinä, niihin suhtaudutaan “asioina”, joita itsessään arvokkaat olennot eli ihmiset voivat käyttää välineinä omien päämääriensä tavoittelussa. Vaihtoehdon ajattelutavalle, joka asettaa ihmiset ylempiarvoiseen ja hallitsevaan asemaan suhteessa eläimiin, tarjoaa toisenlajisuuden käsite. Toisenlajisuus näkee ihmisen yhtenä eläinlajina muiden joukossa ja kritisoi perinteistä tapaa asettaa ihminen muun luonnon yläpuolelle. Toisenlajisuus suuntaa huomiomme niihin tapoihin, joilla ajattelemme luontoa ja toisia eläimiä ihmiskeskeisestä näkökulmasta ja irrallisina ihmiselämästä.Hannu pitää ilveksiä ystävinään. Hän suhtautuu niihin vertaisinaan ja yksilöinä.

 1. Muistellaan minkälaisia piirteitä, tapoja ja tunnusmerkkejä seuraavilla ilvesyksilöillä oli elokuvassa:
 • Jooseppi
 • Ärmätti
 • Täplä
 • Laitilan kauhu

 1. Ihmislähtöisessä ajattelutavassa eläimiä jaetaan usein erilaisiin kategorioihin sen mukaan mikä niiden suhde on ihmisiin. Pohditaan, minkälaisia suhtautumisia ihmisillä on ja seuraaviin “eläinkategorioihin”. Mietitään myös, minkälainen suhtautumisemme tulisi olla. Otetaan huomioon itseisarvon, välinearvon, ystävyyden ja toisenlajisuuden käsitteet.
 • Lemmikkieläimet
 • Villieläimet
 • Tuotantoeläimet
 1. Minkälaisia eroja suhtautumisessa eri eläimiin on löydettävissä, sen mukaan mikä niiden välineellinen rooli on ihmiselle? Ovatko nämä erot perusteluja ja oikeutettuja? Miten näitä eroja ja ihmiskeskeistä ajattelua voitaisiin purkaa?

 2. Minkälaista haittaa luonnolle ja toisille eläimille liian ihmiskeskeinen ajattelu ja toiminta tuottaa?

 3. Oletko itse kokenut ystävyyttä suhteessa lemmikki-, villi-, tai tuotantoeläimiin?

 4. Palataan muistelemaan elokuvaa ja Hannun suhdetta ilveksiin: Millä tavoilla ilvekset kommunikoivat Hannun kanssa tämän itsensä mukaan? Miten Hannu kommunikoi ilvesten kanssa? Minkälaisia toisenlajisuuden ajatuksia Hannu tuo esiin elokuvassa? Mitä negatiivisia piirteitä toisten ihmisten suhtautumisessa ilveksiin Hannu mainitsee?

 5. Väittelytehtävä: eläinten oikeudet

Jakaudutaan kahteen väittelyjoukkueeseen. Muodostetaan väitteitä puolesta ja vastaan seuraavista kysymyksistä.

 • Lemmikkieläinten pitäminen
 • Eläinten tuotanto ruoaksi
 • Koe-eläinten käyttäminen lääkkeiden kehittämiseksi ihmisille
 • Metsästäminen
 • Villieläinten kuvaaminen riistakameroilla

Muistetaan, että väitteen kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä, vaan tavoitteena on löytää argumentteja perustelemaan annettua väitettä. Pidetään myös mielessä, että väittelyasetelmaankin kuuluu kunnioittava kohtaaminen ja toista arvostava kielenkäyttö.