keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Invisible Demons - Tuhon merkit (2021)

Ympäristökriisien, kuten ilmastonmuutoksen ja siihen kietoutuvien sosiaalisten ja kulttuuristen haasteiden käsitteleminen opetuksessa voi tuntua haastavalta ja olla opettajalle emotionaalisesti kuormittavaa. Opettajan oma suhde näihin aiheisiin välittyy herkästi opiskelijoille ja siksi opettajan on tärkeää olla tietoinen omista ympäristötunteistaan ja -ajatuksistaan.

Dokumentin katsominen saattaa herättää voimakkaita tuntemuksia ja nostaa esiin myös vaikeita tunteita. Voit keskustella opiskelijoiden kanssa jo ennen dokumentin katsomista siitä, että avoin ja turvallinen vuorovaikutusilmapiiri on hyvä lähtökohta erilaisten dokumentin herättämien ajatusten ja tuntemusten jakamiseen. Dokumentti itsessään ei esitä ratkaisumalleja siinä käsiteltäviin uhkakuviin ja haasteisiin. Mieti, miten sinä opettajana voit rakentaa toivon ilmapiiriä ja luoda aktiivista toimijuutta.

Lisätietoa ja tukea opettajalle