keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Rajat ylittävä ystävyys ja erilaisuuden kohtaaminen

Keskustelu ystävyydestä

Pohtikaa yhdessä elokuvan katsomisen jälkeen ystävyyttä. Keskustelun tueksi alla on kysymyslista:

 • Olivatko Sohvi ja Iso kiltti jätti ystäviä keskenään?
 • Minkälainen sohvin ja Ison kiltin jätin välinen ystävyys on?  Miten se näkyy elokuvassa?
 • Voiko lapsi ja vanhus olla ystäviä keskenään?
 • Onko sinulla erilaisia ystäviä?
 • Mitä Sohvi teki ystävänsä eteen?
 • Mitä Iso kiltti jätti teki ystävänsä eteen?
 • Mitä sinä olisit valmis tekemään ystäväsi eteen?
 • Mistä ystävyyden tunnistaa?
 • Millaista on todellinen ystävyys?
 • Mitä elokuvan lopussa Sohville ja Isolle kiltille jätille tapahtui?
 • Voiko ystävyys loppua?

Minä ystävänä

Ennen tehtävän tekemistä pohtikaa yhdessä seuraavia kysymyksiä:

 • Minkälainen sinä olet ystävänä?
 • Minkälainen sinä haluaisit olla ystävänä?
 • Mitä sinä odotat ja toivot sinun ystävältäsi?

Oppilas laatii pahville kaksisarakkeisen taulukon, johon toiselle puolelle oppilas kirjoittaa itsestään ominaisuuksia ystävänä. Toiseen sarakkeeseen oppilas kirjoittaa asioita, joita haluaisi olla ystävänä.

Lopuksi oppilas valitsee itselleen parin ja purkaa kirjoittamansa asiat parinsa kanssa. Parin tarkoitus on yhdessä myös pohtia sitä, miten voisi olla sellainen ystävä kuin haluaa olla. Mitä asioita pitäisi tehdä sen eteen, jotta voisi olla sellainen ystävä kuin haluaisi olla? Lopuksi luokassa voidaan koota ääneen parhaimmat ideat.

Minun ystäväni

Suunnitelkaa luokassa yhdessä ”Ystäväni–kirjan” sivu. Miettikää yhdessä minkälaisia kysymyksiä sivulla voisi olla. Mitä olisi kiinnostava tietää oman luokkansa oppilaista? Mitä asioita olisi hauska lukea jälkeenpäin vaikka kolmen vuoden päästä? Kootkaa kysymykset yhdessä esille ja äänestäkään sivulle tulevat 10 kysymystä. Tämän jälkeen jokainen täyttää luodun sivun. Tämän jälkeen luokan ystäväni-sivut kootaan yhteen luokan omaksi ystäväni-kirjaksi. Ystäväni-kirja voi olla tehty sähköiseen muotoon tai konkreettisena kirjana. 

Keskustelua erilaisuudesta

Pohtikaa yhdessä, millä tavoin Sohvi ja Iso kiltti jätti olivat erilaisia keskenään. Pohtikaa myös yhdessä, miten Sohvi saattoi erota orpokodin muista lapsista sekä miten Iso kiltti jätti erosi jättiläisten maailman muista jäteistä.

Pohtikaa yhdessä myös seuraavia kysymyksiä:

 • Miten ja miksi Sohvi ja Iso kiltti jätti ystävystyivät?
 • Mikä Sohvissa ja Isossa kiltissä jätissä oli erilaista?
 • Mikä yhdisti ystävyksiä?
 • Mitä hyvää mielestäsi on erilaisuudessa?
 • Missä tilanteissa tai paikoissa sinä olet kohdannut erilaisuutta?
 • Mitä sinä ajattelet erilaisuudesta?

Eroavaisuudet ja samankaltaisuudet

Opettaja näyttää tietokoneelta kuvia etsimistään erilaisista ihmisistä tai vaikkapa satuhahmoista. Oppilaille jaetaan tyhjä A4 paperi. Paperin toiselle puolelle ensimmäiseksi kirjoitetaan erilaisia asioita, joista oppilas huomaa tai arvelee heidän olevan erilaisia. Kun opettaja antaa luvan, paperi käännetään toisinpäin ja oppilas kirjoittaa ylös erilaisia asioita, joista oppilas huomaa tai arvelee heidän olevan samankaltaisia.

Lopuksi keskustellaan yhdessä tehtävän tekemisestä:

 • Miltä tehtävän tekeminen tuntui?
 • Oliko helpompi keksiä erilaisuuksia vai samankaltaisuuksia? Mistä se voisi johtua?

Me olemme kaikki erilaisia

Ihmisten eroavaisuudet ovat usein helpommin näkyvillä kuin samankaltaisuudet. Seuraavan tehtävän avulla oppilas oppii tunnistamaan oman luokkansa oppilaista samankaltaisuuksia ja yhdistäviä asioita sellaistenkin oppilaiden kohdalla, joiden kanssa ei vietä paljon aikaa.

Tehtävän alussa on tärkeää pohtia yhdessä, mitä yhdistävät tekijät voisivat olla. Helpoiten yhdistävät tekijät löytää ulkonäön tai harrastusten parista. Vaikeammin löydettäviä yhdistäviä tekijöitä ovat oppilaiden kokemat tunteet, pelot, toiveet, haaveet sekä reagointitavat. Ennen varsinaisen tehtävän tekemistä on hyvä keskustella yhdessä erilaisista yhdistävistä asioista yleisesti.

Jokaisen oppilaan selkään kiinnitetään pahvi, johon oppilaat käyvät kirjoittamassa asioita, mikä yhdistää heitä kahta. Esimerkiksi ”Sinäkin viittaat usein tunnilla.”, ”Tiedän, että myös sinä inhoat sammakoita.”, ”Haluamme molemmat aikuisina tietokonepelien tekijöiksi.” Tärkeintä on, että lauseessa tulee näkyviin juuri oppilaita yhdistävä asia.

Kertomus todellisesta ystävyydestä

Pohditaan yhdessä erilaisia kirjojen ja elokuvien ystäväpareja. Minkälaisia erikoisia tai erilaisia ystäväpareja elokuvista, sarjakuvista ja muista kirjoista tiedät? Esimerkiksi Sohvi ja Iso kiltti jätti, Karvinen ja Osku, Nalle Puh ja Nasu ja niin edelleen.

Tämän jälkeen pohditaan, mitkä voisivat olla erikoisia tai jänniä kertomuksien päähenkilöpareja, esimerkiksi kilpikonna ja kissa, Koivu ja metsähiiri ja niin edelleen. Pohtikaa yhdessä myös minkälaisia ominaisuuksia ystäväparin osapuolilla on. Miten ystävykset täydentävät toisiaan? Mikä ystäviä yhdistää?

Tämän jälkeen oppilaat jakautuvat pareittain ja valitsevat itselleen sopivan päähenkilöparin. Tämän jälkeen oppilaat ideoivat yhdessä kertomukseen alun, keskikohdan ja lopun, jonka jälkeen oppilaat kirjoittavat yhdessä valitsemastaan ystäväparista kertomuksen.