keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Jacob, Mimmi ja puhuvat koirat on elokuva yhteistyöstä, vaikuttamisesta ja mielikuvituksesta. Oppimateriaalin avulla oppilas tutustuu kattavasti ja monipuolisesti vaikuttamisen keinoihin sekä ympäristön havainnointiin ja arkkitehtuuriin. Oppilas tutustuu lisäksi yhteistyön merkitykseen ja kehittää näin omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan. Tehtävät muodostavat yhdessä eheän kokonaisuuden ympäristövaikuttamiseen ja luonnonsuojeluun sekä ilmastonmuutokseen liittyen. Oppimateriaalin keskiössä on erilaiset vaikuttamisen keinot yksin ja yhdessä.

Oppimateriaalipaketin tehtävät on suunniteltu erityisesti vastaamaan 6.-luokkalaisten opetussuunnitelmaa sisältönsä puolesta, mutta tehtävät soveltuvat aihyvin myös 4.- ja 5.-luokkalaisille. Kaikilla luokka-asteille opetussuunnitelmasta nousevat esiin osallistuminen ja vaikuttaminen sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa. Oppimateriaalipaketin tehtävät liittyvät myös monilukutaidon ja kulttuurisen osaamisen monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.