keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Jacob, Mimmi ja puhuvat koirat tekivät yhteistyötä saadakseen pilvenpiirtäjän rakennushankkeen pysäytetyksi ja suunnitelman muutetuksi. Yhteistyö ei kuitenkaan aluksi ottanut sujuakseen. Jacob ja Mimmi olivat riidoissa sekä Mimmi ja Boss -koira hieman kinastelivat siitä, kumpi määrää ja johtaa operaatiota. Mimmi oli jokseenkin joustamaton ja määräsi mitä muiden pitää tehdä. Boss koirineen ei aluksi ollut motivoitunut ja sitoutunut yhteiseen operaatioon, heitä ei kiinnostanut ensisijaisesti pilvenpiirtäjän rakentaminen vaan koiraystävänsä löytäminen.

1. Kirjoittakaa alla olevat yhteistyöhön liittyvät sanat ja käsitteet ylös. Pohtikaa seuraavaksi, mitä kirjoitetut asiat merkitsevät ja miten ne liittyvät yhteistyöhön. Pohtikaa sitten miten alla olevat asiat näkyivät elokuvan päähenkilöiden yhteistyössä, Mimmin ja Jacobin ja koirien toiminnassa sekä siinä miten alueen muuta asukkaat reagoivat Mimmin huoleen tulevasta pilvenpiirtäjästä.

 • Kuunteleminen
 • Keskusteleminen
 • Neuvottelu
 • Ratkaisujen etsiminen
 • Sitoutuminen
 • Hyväksyminen
 • Yhdessä kokeileminen
 • Joustaminen
 • Luottamus
 • Mielipiteen esittäminen ja perusteleminen
 • Ideoista luopuminen
 • Ideoiden keksiminen
 • Kannustaminen ja tukeminen
 • Ymmärrys omista taidoista ja kyvyistä

Yhteistyö vaatii yleensä neuvottelutaitoja, joita ovat mm. kuunteleminen ja keskusteleminen siten, että perustelee oman mielipiteensä. Neuvottelussa pyritään löytämään ratkaisuja ongelmaan tai keksimään keinoja sovittuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Välillä omasta näkökulmasta tai ideasta pitää luopua ja sitoutua ryhmän yhteiseen päätökseen ja hyväksyä se. Yhteistyötä tekevät henkilöt joustavat, kannustavat ja tukevat toista. Tärkeintä on yhdessä ideoiden keksiminen ja kokeileminen myönteisellä asenteella.

2. Kompromissi ja sovittelu kuuluvat joustavaan yhteistyöhön. Kompromissit tarkoittavat ristiriitatilanteiden ratkaisuja ja toimenpiteitä. Päätöksenteossa jokaisen on joustettava, jotta päästään lopputulokseen. Pohtikaa yhdessä, milloin jokainen on viimeksi ollut osallisena kompromissitilanteessa. Onko olemassa tilanteita, joissa ei ole suostunut tai suostuisi joustamaan tai neuvottelemaan?

Keksikää ryhmissä mahdollisimman paljon erilaisia kompromissitilanteita ja siihen sopivia ratkaisuja.

Esimerkiksi:

 1. Ehdotus

            Kompromissi

           2 . Ehdotus

 Luokka kerää rahaa leirikouluun. Puolet luokan oppilaista haluaa järjestää discon.

Luokka järjestää discon, jossa on myyjäiset tai leipomukset ovat arpajaispalkintoina. Loput myymättä jääneet leipomukset myydään ovelta ovelle.

Puolet luokan oppilaista haluaa  järjestää myyjäiset sekä ovelta ovelta -myyntikampanjan.

3. Yhteistyön työkalupakki ja apulaatikko
Askarrelkaa luokkaanne luokan oma yhteistyön työkalupakki, jonne kirjaatte yhteistyön kannalta mielestänne tärkeitä ominaisuuksia. Sanat kuten ”Joustaminen” voidaan esimerkiksi laminoida värikkäälle paperille kauniilla fontilla. Työkalupakki askarrellaan myös paperista, jonne lopulta kaikki sanat tipahtavat. Työkalupakki laitetaan seinälle.

Pohtikaa sitten yhdessä luokassa tai pienemmissä ryhmissä yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä:

 • Mitkä asiat onnistuvat paremmin yhdessä kuin yksin? Kirjatkaa ylös. (esim. joukkuelajit, voimaa vaativat tehtävät, ongelmanratkaisujen ratkominen jne.)
 • Mitkä asiat on parempi tehdä yksin kuin yhdessä? Kirjatkaa ylös.
 • Onko yhteistyön tekeminen haastavaa? Miksi on tai miksi ei ole?
 • Palkitseeko yhteistyön tekeminen? Miltä onnistuminen tuntuu?
 • Milloin yhteistyö ei onnistu?

Pohtikaa seuraavaksi mitä tehdä jos yhteistyö ei sujukaan. Kootkaa lista erilaisista keinoista, joiden avulla ristiriidat, riidat ja yhteistyössä vastaan tulevat ongelmat saadaan korjattua ja selvitettyä. Näistä erilaisista keinoista ratkaista yhteistyön ongelmia saatte apulaatikon työkalupakkinne vierelle. Apulaatikossa olevia asioita voisivat olla esimerkiksi:

 • Laske kymmeneen ja rauhoitu.
 • Kerro kaverille, miltä sinusta tuntuu.
 • Pyydä opettaja apuun.
 • Keksikää yhdessä vielä yksi vaihtoehto.
 • Äänestäkää.

Työkalupakin ja apulaatikon käyttöä harjoitellaan luokassa yhteisesti, jonka jälkeen oppilaat osaavat myös itse hyödyntää työkalupakkia ja apulaatikkoa ongelmatilanteissa. Esimerkiksi, jos luokassa luokkakavereiden kesken tulee kinaa yhteisessä pelissä. Luokkakaveri ei noudata yhteisiä ohjeita, voidaan tunnin alussa asiasta keskustella siten, että katsotaan yhteistyön työkalupakkia ja mietitään, mikä ominaisuus ei onnistunut (sitoutuminen) ja sitten katsotaan apulaatikosta, miten tämä tilanne voitaisiin korjata. Kaikki apulaatikon ehdotukset eivät sovi ratkaisuiksi kaikkiin tilanteisiin. Oppilaat oppivat pitkäjänteisellä harjoittelulla itse hyödyntämään työkalupakkia ja apulaatikkoa, jolloin jokaisessa ristiriita- ja ongelmatilanteessa opettajan apua ei aina tarvita.

 

Yhteistyön työkalupakki

Apulaatikko

Kuunteleminen

Neuvottelu

Ratkaisujen etsiminen

Sitoutuminen

Hyväksyminen

Joustaminen

Luottamus

Mielipiteen esittäminen ja perusteleminen

Ideoiden keksiminen

Kannustaminen ja tukeminen

Pyydä opettaja paikalle

Keksitään uusi vaihtoehto

Äänestetään

Rauhoitun hetken yksin

Kerron, miltä minusta tuntuu.

Otan kaikki mukaan.

Perustelen mielipiteeni.