keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ympäristö koostuu luonnonympäristöstä sekä rakennetusta ympäristöstä. Rakennettu ympäristö on ympäristöä, jota ihminen on muokannut. Luonnonympäristö on usein luonto itsessään, mutta usein myös ihmisen kädenjälki näkyy luonnossa. Ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ovat esimerkiksi puistoalueet, ojitukset metsissä, polut ja laavut luonnonsuojelualueilla. Sekä rakennettuun että luonnonympäristöön kuuluu kulttuuriperintö. Maailmanperintö tarkoittaa asioita, joita ihmiset haluavat suojella ympäristössä ja säilyttää seuraaville sukupolville. Kulttuuriperintökohteita voivat olla esimerkiksi patsaat, museot ja suojeltavat rakennukset. Luonnonperintökohteita voivat olla merkittävät maisema-alueet tai puut.

1. Ota selvää

 • Ota selvää Suomen maailmanperintökohteista. Mitä sinä haluaisit suojella ympäristössäsi?

2. Valokuvaustehtävä

 • Havannoi ulkona ympäristöä. Mitä rakennettua ja mitä luonnonympäristöä huomaat? Ota 10 valokuvan sarja rakennetun ja luonnonympäristön kohteista.
 • Mikä ympäristössäsi on mielestäsi viihtyisää? Valokuvaa viisi valokuvaa viihtyisästä ympäristöstä. Esittele valokuvat muille. Pohtikaa, mikä tekee valokuvien kohteista viihtyisiä.
 • Mikä ympäristössäsi on mielestäsi rumaa? Valokuvaa viisi valokuvaa rumasta ympäristöstä. Esittele valokuvat muille. Pohtikaa, mikä tekee valokuvien kohteista rumia.

Keksi keinoja

 • Seuraavaksi pohtikaa erilaisia keinoja parantaa valokuvaamienne kohteiden viihtyisyyttä. Voitte piirtää, kirjoittaa tai maalata suunnittelemanne keinot ja ratkaisut näkyväksi!

3. Vertailutaulukko

Jacob asuu Riian ydinkeskustassa, Mimmi taas asuu Maska?ka-nimisellä esikaupunkialueella. Vertailkaa lasten asuinympäristöjä. Täydentäkää havaintonne taulukkomuotoon esimerkin mukaisesti:

 Jacob: kaupunki

 Yhteistä

Mimmi: lähiö

 korkeita rakennuksia

 asuintaloja molemmissa

 matalia puutaloja

 rakennustyömaita kaduilla

 kadut

 hiljaiset kadut

 

 

 


4. Ota selvää

 • Ota selvää, miten kaupungit, lähiöt, kylät ja maaseutu eroavat toisistaan.
 • Keskustelkaa aiheesta sen mukaan, missä päin Suomea asutte. Esimerkiksi: Onko joku asunut joskus kaupungissa? Mitä suuria kaupunkeja Suomessa on? Mitkä oman asuinlähiön lähimmäiset muut lähiöt?

5. Ota kantaa

Jacob oli aluksi sitä mieltä, että lähiö ja maaseutumainen esikaupunkialue on tylsä. Monien ihmisten mielestä taas kaupungit eivät ole viihtyisiä. Osa puolestaan asuu kaupunkien, lähiöiden, taajamien ja pikkukylien ulkopuolella maaseudulla.

 • Kummassa sinä viihdyt mieluummin, kaupungissa vai maaseudulla? Perustele mielipiteesi.
 • Millaisena kaksi erilaista asuinympäristöä kuvattiin elokuvassa?

Väitä vastaan hyvinkin perinteisiä mielipiteitä vastaan. Miten kumoat nämä väittämät?

 • Lähiössä on tylsää.
 • Lähiöt ovat ankeita.
 • Kaupungissa ei ole luontoa.
 • Kaupungit eivät ole viihtyisiä.
 • Maaseudulla on rauhallista.