keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvan ja sen oppimateriaalin avulla Lapin sodan tapahtumat ja vaiheet tulevat tutuiksi oppilaille. Elokuva tarjoaa 1940-luvun ajankuvan sodan aikaisesta Lapista. Elokuvan avulla voi paremmin ymmärtää saksalaisten, neuvostoliittolaisten ja suomalaisten toimintaa Suomessa sodan aikana. Elokuva tuo esille eri sodan osapuolten inhimillisyyden ja humaaniuden.

Oppimateriaalipaketin tavoitteena on kehittää oppilaan monilukutaitoa tutustumalla kirjoihin ja elokuviin, jotka on tehty kirjojen pohjalta. Elokuvakasvatuksen osalta oppilas tutustuu sotaan ja draamaan elokuvagenreinä sekä oppii erottelemaan genrejen erityispiirteitä toisistaan. Lapin sodan käsittelyn avulla oppilasta ohjataan havaitsemaan kulttuurillisia piirteitä sekä havainnoimaan suomalaista historiaa.

Oppimateriaalin keskeisenä teemana on Lapin sota. Oppimateriaalin muita teemoja ovat myös elokuvagenret sota ja romanttinen draama. Oppimateriaalissa käsitellään myös sitä, miten kirjasta syntyy elokuva ja kuinka kirja ja elokuva eroavat toisistaan tarinallisesta näkökulmasta.

Oppimateriaali sisältää erilaisia tehtäviä oppilaille. Työtapoja ovat muun muassa väittely, luokassa järjestettävät keskustelut, yksilöpohdintatehtävät sekä tiedonhakutehtävät. Tehtävät ja työskentelyohjeet ovat esimerkkeinä ja helpottamassa opettajan suunnittelutyötä, joten tehtäväideat ovat helposti muunnettavissa omaan opetukseen soveltuviksi.