keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

KERTOMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET

Seuraavassa on muutamia kysymysesimerkkejä ja pohdintatehtäviä, joiden avulla voidaan tarkastella elokuvan tarinan käsitteitä. Osa kysymyksistä edellyttää, että oppilaat ovat lukeneet Nortonin Kätkijät-kirjan. Kirjan ja elokuvan eroavaisuuksien tarkastelu voi auttaa havaitsemaan elokuvan teemoja ja myös ymmärtämään elokuvakerronnan ratkaisujen perusteita.

1. Henkilöt

Päähenkilöt ristiriitoineen muistuttavat aiempien Ghibli –elokuvia henkilöitä. Kätkijöiden päähenkilö on lapsuuden ja nuoruuden rajalla oleva tyttö, Arietta. Arietta jättää jäähyväiset turvalliselle ja rajatulle lapsuuden maailmalle ja pyrkii kohti itsenäisyyttä ja unelmien suurta vapauden maailmaa. Tarinan kuluessa Arietta joutuu huomaamaan, kuinka vapauteen liittyy myös vastuu. Kuinka toteuttaa unelmia omien tekojen seuraukset ennakoiden ja vastuuta kantaen? Kuinka vastata elämän tarjoamiin haasteisiin unohtamatta yhteistä hyvää? Mistä toiveista yksilön on luovuttava jotta yhteisö voi hyvin?

Tosin kuin Nortonin alkuperäistarina, Kätkijät-elokuva nostaa toiseksi päähenkilöksi – tarinan kertojaksi – Shon, isoäitinsä kotitalossa sydänleikkausta odottavan pojan. Sho ja Arietta ovat eri maailmojen lapsia, mutta heitä yhdistää sama itsenäisyyden ja vastuun haaste. Suojattua ja yksinäistä elämää elänyt Sho uskaltautuu Ariettan ystävyyden avulla asettumaan alttiiksi vaaralle, luopumaan omasta turvallisuudestaan muiden hyväksi. Arietta ja Sho uskaltavat luottaa toisiinsa. Yhteistyön, auttamisen ja luottamuksen kautta nämä henkilöt kasvavat lapsista nuoriksi.

Monitasoiselle ja hyvälle tarinalle on ominaista, että sen keskeisillä henkilöillä on ratkaistavanaan jokin sisäinen ristiriita. Ristiriita voi liittyä toiveisiin ja pelkoihin, haasteisiin, rohkeuteen tai itsenäisyyteen. Elokuvan tekijät ovat valikoineet Nortonin kirjan sisältämistä aineksista ne, jotka tukevat parhaiten oman teoksensa viestiä. Eläimillä on elokuvassa merkittävämpi ja monipuolisempi rooli kuin Nortonin kirjassa. Eläinten avulla tekijät luovat jatkuvuutta kerrontaan. Eläimet myös korostavat juonen kannalta olennaisia kohtauksia, tuovat tarinaan huumoria ja toisaalta myös toimivat tarinan teemojen välittäjinä.

a) Kootkaa elokuvan keskeiset henkilöt (Arietta, Sho, Haru, isoäiti, Podi, Hemmeli, Petteri) ajatuskarttaan. Minkälaisia ominaisuuksia henkilöillä on? Mitkä ovat heidän toiveensa ja pelkonsa? Minkälainen suhde henkilöillä on toisiinsa? Keskustelkaa erityisesti Ariettan ja Shon toiveista, peloista ja niiden ratkaisuista.

b) Verratkaa henkilöiden luonnetta ja toimintaa toisaalta Kätkijät-kirjassa ja toisaalta elokuvassa. Mitä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia havaitsette?

c) Mitä yhteyksiä muiden Ghibli-elokuvien henkilöhahmoihin havaitsette, esimerkiksi Henkien kätkemä –elokuvan Chihiroon, Hakuun ja Yubabaan tai Totoron päähenkilöihin?

d) Keskustelkaa elokuvassa esiintyvistä eläimistä. Miten Arietta suhtautuu kohtaamiinsa eläimiin? Mikä tehtävä erilaisilla hyönteisillä on elokuvassa? Korpilla ja kissalla on merkittävä rooli myös tarinan kertojina. Miten Ariettan suhde kissaan kehittyy elokuvan aikana? Mikä on kissan tehtävä tässä tarinassa? Entä korpin? Missä kohtauksissa korppi esiintyy? Mitä merkityksiä korpille voisi antaa, minkä symbolina se voisi toimia?

e) Pohtikaa, mitä yhteisiä piirteitä löydätte Diana Stanleyn kuvituksesta romaaniin Kätkijät ja Kätkijät-elokuvan kuvastosta. Mitä yhteistä esineistöä näistä teoksista löytyy? Muistuttaako jokin elokuvan henkilöhahmoista kirjan hahmoa? Mitä eroavaisuuksia havaitsette?