keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ihmisoikeuskasvatus: Perhe on pahin – vai sittenkin paras?

Kelet elää elämäänsä itse valitsemassaan perheessä, omassa säihkyvässä Ballroom-alakulttuuriyhteisössään. Se on antanut Keletille vahvan tuen oman identiteetin rakentamiselle ja rohkeutta astua näyttävästi valtakulttuurin epäluuloja vastaan. Omasta kulttuurista ammennetuin voimin pystyy käymään myös ympäröivän maailman asettamaa lokerointia, odotuksia ja uhkaakin vastaan. Paras ystävä Lola on Keletin tuki ja turva.

Käytännössä valittu perhe voi olla vahvempi perusta oman identiteetin rakentumiselle kuin kasvuperhe. Kelet kertoo, että hänen itsensä valitsema perhe saa tuntemaan, että hänen omalla äänellään on väliä.

Perhettä pidetään yhteiskunnan perusyksikkönä, mutta se voi myös syrjiä ja olla jopa hengenvaarallinen. Syksyllä 2019 julkistetun kouluterveyskyselyn tulokset kertovat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista joka neljäs kokee kotonaan fyysistä väkivaltaa ja yli 40 % henkistä väkivaltaa.

Yhdenvertaisempi yhteiskunta antaa tilaa erilaisille identiteeteille ja perheille. Vallitsevia normeja ei ainoastaan voi, vaan niitä pitää purkaa. Yksi tie kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa on tiedon ja keskustelun lisääminen sukupuolen moninaisuudesta ja rodullistettujen ihmisten todellisuudesta. Ihmisille on annettava tilaa kertoa itse oman tarinansa.

Jokainen meistä hakee hyväksyntää, useat erityisesti kasvuperheeltään. “Sitten me mentiin lounaalle. Vaikka se oli vaan kanahamppari, se tuntu silleen et ‘you’re welcome back here’.”, Kelet kertoo tavattuaan isänsä vuosien eron jälkeen. Katsoja jakaa ison tunteen helpotuksesta ja ilosta.

Oppitunnille:

1. Pohtikaa mikä tekee perheen? Mistä perhe muodostuu? Eroaako perheen käsite eri kulttuureissa? Mistä muualta henkilö voi saada tukea, kuin esim. lapsuuden perheestä? Voitte myös tutustua erilaisiin perhemääritelmiin esimerkiksi Monimuotoiset perheet -järjestön sivuilla.

Syventävä tehtävä:

2. Tehtävässä pohditaan seuraavien käsitteiden merkitystä itselle, omassa elämässä tai yhteiskunnassa. Tehtävä tehdään piirtämällä esimerkiksi miellekartta. Miellekartan keskelle sijoitetaan oma itse. Keskellä olevan ”minän” ympärille sijoitetaan seuraavat käsitteet:

 • perhe
 • terveys
 • henkinen ja fyysinen koskemattomuus
 • vapaus
 • identiteetti
 • turvallisuus
 • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • oikeudenmukaisuus
 • yksityisyys

 Käsitteiden kirjaamisen jälkeen oppilaat voivat pohtia itsekseen tai ryhmissä

 • mitä käsitteet heille merkitsevät?
 • miten ne liittyvät toisiinsa?
 • mitä muita asioita he liittäisivät annettuihin käsitteisiin?

Uusia käsitteitä voi lisätä miellekarttaan sellaisenaan.

Tehtävän purku
Voit pyytää oppilaita kertomaan mielikuvista luokalle. Tehtävässä on tärkeä painottaa, että kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan kyse on jokaisen omasta kokemuksesta. Koska osa käsitteistä ja niistä puhuminen voivat tuntua oppilaista liian henkilökohtaisilta jaettavaksi koko ryhmän kanssa, voit purkaa tehtävää myös kysymällä miltä tehtävän tekeminen oppilaista tuntui ja millaista oli pohtia käsitteiden välisiä yhteyksiä ja merkityksiä. Tärkeintä on, että oppilaat syventyvät annettuihin käsitteisiin ja että heille jää teemojen pohdinnasta tunnejälki, joka helpottaa teemojen ymmärtämistä.