keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Ihmisoikeuskasvatus: Translaki uusiksi!

Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa transihmisten ihmisoikeuksia. Lainsäädäntö ei vain heijasta, vaan rakentaa yhteiskunnallista todellisuuttamme.

Elokuvassa tuodaan esiin, miten nykyisen translain varaan rakentuva arki on syrjivää ja käytännössä hankalaa. Väärä sukupuolimerkintä henkilötodistuksessa hankaloittaa esimerkiksi työnsaantia.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat yhdessä vaatineet ihmisoikeusperustaista translakia. Nyt, 17 vuoden jälkeen tilanne on lupaava: hallitus on sitoutunut itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain uudistukseen! Puutteita on kuitenkin vielä. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että uuden lain myötä sukupuolen juridinen vahvistaminen olisi edelleen mahdollista vain 18 vuotta täyttäneille. Tämä ei mahdollista lapsen edun yksilöllistä huomioimista.

Translakiuudistus on sukupuolipolitiikkaa. Toteutuessaan lakiuudistus toimii yhteiskunnallisen muutoksen kirittäjänä. Millainen todellisuutemme olisi, jos sukupuolen moninaisuus ja virtaavuus olisi sekä sukupuoliymmärrystämme että ihmisoikeusajatteluamme ohjaava käsitys?

Pitkä ja sinnikäs kampanjointi translain uudistamiseksi on näyttö siitä, että asioita voidaan saada aikaan. Että yhdessä olemme vahvoja.

Oppitunnille: