keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ihmisoikeuskasvatus: sanastoa

POC: Lyhenne englanninkielisistä sanoista person of color. Termi kuvaa henkilöitä, jotka ovat rodullistettuja ihonvärinsä ja ulkonäkönsä vuoksi. POC on myös itsemäärittelyssä käytetty, positiivinen käsite, joka vahvistaa POC-identiteettejä ja jolla esimerkiksi luodaan vain POC-ihmisille tarkoitettuja turvallisia tiloja.

LHBTIQ/HLBTIQ. Kirjainlyhenne sisältää alkukirjaimet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ryhmistä (homot, lesbot, bit, transihmiset, intersukupuoliset, queerit). Kirjainlyhenteestä on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. Englanniksi lyhenne on yleisimmin LGBTI.

Transihminen: Yleiskäsite ihmisille, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin.

Moniperustainen syrjintä: Syrjinnän kohteeksi joutumista kahden tai useamman eri ominaisuuden perusteella. Näitä voivat olla esimerkiksi transsukupuolisuus ja etninen tausta.

Representaatio: Miten erilaisia ihmisiä, ominaisuuksia ja identiteettejä kuvataan, miten ne ovat esillä ja millaisissa rooleissa eri ihmisryhmät esitetään ja kuka heistä kertoo.

Rodullistaminen: Valkoisuuden valta-asemaa heijastava, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuva prosessi, jossa ihmisiin liitetään esimerkiksi ihonvärin tai etnisen tausta takia ennakkoluuloja ja stereotypioita ruokkivia oletuksia. Rodullistamisen taustalla on ajatus siitä, että ihmiset ovat erilaisia tiettyjen piirteidensä perusteella. Rodullistaminen on rasismin ytimessä. Sen kautta esimerkiksi perinteet, tapakulttuuri tai sosioekonominen asema muunnetaan tietylle ryhmälle ominaiseksi muuttumattomaksi erityispiirteeksi.

Cis-ihminen: Yleiskäsite ihmisestä, jonka sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset.

Valkoisuus: Identiteettikategoria, samoin kuin esimerkiksi luokka, koulutus tai vammaisuus. Valkoisuus on yksi länsimaisen yhteiskunnan vahvimpia normeja, jonka takia se jää identiteettikategoriana usein näkymättömäksi.