keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuolleet lehdet 2023. Kuva: Malla Hukkanen ©Sputnik

Kaurismäen varhaisessa tuotannossa suhde alkoholiin on ollut huoleton, mutta vuonna 2017 ilmestyneessä Toivon tuolla puolen -elokuvassa, ja nyt Kuolleet lehdet -elokuvassa alkoholista tulee päähenkilöille ongelma. Syksyllä 2023 Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa Kaurismäki kertoo omasta, muuttuneesta suhteestaan alkoholiin. Hän esimerkiksi sanoo alkoholin tuhonneen elämänsä.

Kuolleet lehdet -elokuvassa Holappa juo päivittäin suuria määriä alkoholia, mutta on siitä huolimatta työkykyinen ja leppoisa ihminen. Hän onnistuu piilottamaan juomisensa muilta, eikä hänen ystävänsä Huotari osaa kuunnella, kun Holappa yrittää kertoa ongelmastaan. Katsojallekin selviää vasta elokuvan edetessä kuinka pakonomaista Holapan juominen on. Lopulta Holappa jää kiinni, ja saa potkut ensin yhdestä, sitten toisesta työpaikasta.

Holapan taustasta ei kerrota, eikä myöskään siitä miten hän on päätynyt alkoholin suurkuluttajaksi. Ympäristötekijöillä tiedetään olevan merkitystä alkoholismin kehittymisessä. Esimerkiksi varhaislapsuuden traumaattiset kokemukset, stressi, suru, ahdistus tai masennus voivat olla altistavia tekijöitä. “Pakonomainen, jatkuva, riippuvuutta ilmaiseva (addiktiivinen) tai humalahakuinen alkoholin käyttö on vakava sairaustila. Psykologisella tasolla pakonomaisen tai addiktiivisen päihteiden käytön taustalla on henkilön taustaan ja elämäntilanteeseen liittyvä ja mielelle sietämätön avuttomuuden tunne.” (Lähde: Duodecim terveyskirjasto: Alkoholiriippuvuus)

Näyttelijä Jussi Vatanen on kertonut, ettei ajatellut roolinsa kohdalla esittävänsä niinkään alkoholistia, vaan lähestyi elokuvaa yksinäisyyden kuvauksena. Alkoholismilla ja yksinäisyydellä onkin tutkitusti vahva yhteys. Ne kuuluvat yhteen myös suomalaiskansallisessa omakuvassa, ja kulttuurissa, jossa yksinäisyydestä selvitään juomalla. Myös Kaurismäen elokuvissa näyttäytyy vakavamielistä kansaa, jonka melankoliaan sekoittuu juoppohulluutta, itsetuhoisuutta ja mykkää, patoutunutta ahdistusta.

Tehtäviä

  1. Pohtikaa ryhmässä: Miten Holapan alkoholismi ilmenee, ja millaisia ongelmia se aiheuttaa? Vastaako Holappa stereotyyppistä alkoholistia? Onko elokuvan antama kuva alkoholismista totuudenmukainen?

  2. Kuuluuko yksinäisyys, ahdistuneisuus ja humalahakuisuus mielestäsi suomalaiseen kulttuuriin? Keksi kolme esimerkkiä siitä, miten viinan käyttöä kuvataan suomalaisessa kirjallisuudessa, populaarikulttuurissa tai taiteessa.

  3. Tiedohakutehtävä: Kerätkää pienryhmissä tietoa alkoholismista. Pohtikaa millainen on oman kaveripiirinne tai oman sukupolvenne suhde alkoholiin tai muihin addiktoiviin aineisiin. Miksi jotkut nuorista käyttävät alkoholia? Miksi jotkut eivät käytä alkoholia lainkaan?