keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvassa kuvataan nuoren tytön minuuden rakentumista. Liisa palaa lapsuutensa toistuvaan uneen. Vähitellen hän kehittyy epäröivästä tytöstä itsetietoiseksi ja vahvaksi naiseksi, joka ottaa kohtalonsa ohjakset omiin käsiinsä. Ihmemaa kuvastaa Liisan epävarmaa tilannetta: nuoren tytön on oltava päättäväinen ja peloton ja hänen on pärjättävä itse, jos hän haluaa päättää elämästään ja olla muutakin kuin mitä häneltä odotetaan. Hänestähän ollaan leipomassa ajan hengen mukaisesti kuuliaista vaimoa ja äitiä.

a. Kuka on Liisa? Mitä tiedätte hänen perheestään? Mitä elokuva kertoo hänen elämästään tai elämäntilanteestaan? Mitä tietoja alkuperäisteos antaa Liisasta? Vertailkaa kirjaa ja elokuvaa.

Millaisina elokuvassa tulevat esille viktoriaanisen ajan ihanteet ja asenteet? Miten naisten ja miesten elämä erosi toisistaan? Mitä tytöt saivat päättää elämästään? Millaisia ratkaisuja Liisan odotettiin tekevän?

b. Identiteetti –kuka minä olen?

Määrittelyä:Yksilön minuutta kutsutaan usein identiteetiksi, mikä on muotisanana pitkälti syrjäyttänyt aikaisemman sanan persoonallisuus.

Käsityksiä identiteetistä: Henkilön identiteetti on yksilön kokemus omasta itsestään, minuudesta suhteessa muihin. Se koostuu kaikista niistä asioista, jotka erottavat hänet muista. Ihmisen identiteetti muokkautuu, mutta siinä ajatellaan olevan tiettyjä perusominaisuuksia. Minä-käsitys on tärkeä ihmiselle, sillä ihmisen minuus muodostuu aina suhteessa muihin. Yksilön identiteetin rakennuskomponentteja voivat olla sukupuoli, ikä, ammatti, etnisen ryhmän jäsenyys tai mikä tahansa, minkä hän kokee itselleen tärkeäksi. Lähde: Wikipedia

”Kuka sinä olet”, kysyi Toukka. Se ei ollut kovin rohkaiseva keskustelunavaus.

Arastellen Liisa vastasi: ”Tu-tuskin tiedän itsekään juuri nyt – toki tiedän kuka olin, kun nousin tänä aamuna, mutta luulenpa muuttuneeni jo monta kertaa joksikuksi muuksi sen jälkeen.”

”Mitä sinä tuolla tarkoitat”, kysyi Toukka tylysti. ”Sano suoraan!”

”En taida osata sanoa sitä suoraan”, sanoi Liisa, ”koska tänään kaikki on mennyt vähän vinoon, ymmärrät varmaan?”

”En ymmärrä”, sanoi Toukka.

”Valitettavasti en en osaa sanoa sitä sen selvemmin”, Liisa vastasi hyvin  kohteliaasti, ”lähinnä siksi, etten ymmärrä sitä oikein itsekään, ja on hyvin hämmentävää olla niin monen kokoinen yhden päivän aikana.” ”Ei minusta”, sanoi Toukka.

”No ehkä sinä et ole kokenyt sitä vielä”, sanoi Liisa, Mutta kunhan sinä muutut koteloksi – ja niin tapahtuu vielä joku päivä – ja sen jälkeen perhoseksi, niin luulisi sen jo tuntuvan hiukan kummalliselta, vai mitä?” ”Ei hiukkaakaan”, vastasi Toukka.

”No, ehkä se ei tunnu sinusta siltä”, sanoi Liisa, mutta ainakin tiedän, että minusta se tuntuisi kummalliselta!”

”Sinusta!” tuhahti Toukka halveksivasti. ”Kuka sinä olet?”

Katkelma kirjasta Lewis Carroll:Liisa Ihmemaassa. Otava 2009. Suom. Tuomas Nevanlinna.

Moni nuori pohtii omaa persoonallisuuttaan. Kuka minä olen, keitä perheeseeni kuuluu tai mitä muut minusta ajattelevat. Liisan muodonmuutokset; suureneminen ja pieneneminen, kuvaavat hyvin murrosikäisen vaihtelevaa suhdetta ympäristöön: Aina tuntuu olevan väärä koko.

Nuoren kasvu aikuiseksi on mutkikas tapahtumasarja. Irtaantuminen omasta perheestä tarkoittaa myös omien mielipiteiden, asenteiden ja mieltymyksten muotoutumista. Epävarmuus kuuluu nuorten elämään. Useimmat meistä kohtaavat elämässään myös epäonnistumisia ja pettymyksen hetkiä. Nämä kuuluvat elämään ja herättävät monenlaisia tunteita. Omien tunteiden hallinta parantaa itsetuntemusta. Jotta esimerkiksi aggressiota voisi hallita, pitäisi pystyä sietämään myös pettymyksen, häpeän ja ahdistuksen tunteita.

Keskustelkaa pienissä ryhmissä, minkä vuoksiLiisa pohtii tavallista enemmän omaaidentiteettiään? Millaisista asioista hän on huolissaan? Millaiselta tuntuu epäonnistuminen tai erehtyminen?

c. Mittakaava- ja muodonmuutospiirroksia

Eri kokoisena oleminen. Piirtäkää kolmiulotteisia perspektiivipiirroksia tai rakentakaa kolmiulotteisia tiloja, joista löytyy 1 tai 2 asiaa eri mittakaavassa kuin muu kuvaamanne ympäristö. Voitte kuvata myös itsenne johonkin tilaan jättiläisenä tai lilliputtina.

Muodonmuutos. Piirtäkää muutaman ruudun sarjakuvia Liisan muodonmuutoksista. Tai keksikää ja piirtäkää kuvasarja jostakin muodonmuutoksesta.