keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

I slutet av år 2002 berättade Helsingin Sanomat att filmens Liljas förebild är en litauisk flicka som reste till Sverige i hopp om ett bättre liv, tvingades till prostitution och begick till slut självmord genom att hoppa från en bro. Redaktör Katja Grünthal berättar i artikeln, att enligt den FN underlydande IOM, som kartlägger internationella flyttningsrörelser, har kvinnorhandeln från Balticum till Skandinavien – främst Sverige och Finland – ökat kraftigt under de två senaste åren. I de nordiska länderna fungerar som prostituerade omkring 2000 kvinnor varje år från Estland, Lettland och Litauen. En del av dem kommer, som Lilja, utan att veta vad som väntar dem.

Med sin film tar Lukas Moodysson upp ett aktuellt, brännbart problem. I skrivande stund diskuteras även i Finland på hög nivå om hur man ska kunna tygla prostitutionen. En möjlig lösning sägs vara kriminalisering av sexköp, som har tagits i bruk t. ex. i Sverige.

Ordna en paneldiskussion med temat Hur ska man förhålla sig till prostitution?. Begrunda ämnet från olika synvinklar, först gruppvis: en grupp kan tänka sig saken från lagstiftningens sida, en annan från polisens, den tredje från den prostituerades, den fjärde från kundens, den femte ur de prostituerades stödpersoners synvinkel, från föräldrarnas m. m.

Sök information och sträva efter att bilda er en välgrundad uppfattning som svar på frågan. Välj representanter för grupperna till panelen, och planera introduktionerna. Som panelens ordförande kan läraren fungera.