keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

a. Gör en lista på era fem favotitfilmer och motivera era val. Det lönar sig att utföra övningen skriftligt.

b. Jämför era listor och diskutera valens motiveringar. Hurdana filmer har kommit upp på era listor? Vilka betydelser förefaller filmerna att ha i era egna liv? Vilka betydelser har filmer överhuvudtaget?

(Avsikten är att väcka diskussion om vilka övriga syften utöver de rent underhållande filmer har. Lilja 4-ever är en samhällskritisk, starkt ställningstagande film. I detta skede kunde man också kasta en blick på filmhistorien: i olika epoker och tidsskeden, i olika samhällstyper har filmen använts för olika syften.)