keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Eurooppalaiset alkoivat kuljettaa Afrikasta Atlantin yli orjia jo 1400-luvulla, mutta suuressa mittakaavassa 1600-luvulta lähtien. Institutionaalisen orjuusjärjestelmän katsotaan alkaneen Yhdysvalloissa vuonna 1619 Virginiassa. Kaikkiaan Yhdysvaltoihin kuljetettiin erilaisten arvioiden mukaan 400000-600000 orjaa. Syntyvyys orjien keskuudessa oli suurta, joten vuonna 1860 heitä oli jo neljä miljoonaa, vaikkei uusia orjia oltu tuotu vuoden 1807 jälkeen. Pääasiassa orjia käytettiin puuvillaplantaaseilla. Työn raskaudesta johtuen valtaosa tuoduista orjista oli miespuolisia. Orjilla ei ollut päätäntävaltaa omista elämästään tai asioistaan ja heillä käytiin myös kauppaa.

Orjuus lakkautettiin pohjoisissa osavaltioissa vähitellen vuoden 1776 itsenäistymisen jälkeen, mutta siellä orjien merkitys olikin entisestään vähäinen. Sen sijaan etelän puuvillaplantaasien toiminta perustui orjatyövoimalle. Sen takia siellä ei hyväksytty orjista luopumista, vaikka vastustus pohjoisessa kasvoi. Orjakysymys oli yksi syy sisällissodan syntyyn. Presidentti Abraham Lincoln julisti orjat vapaiksi emansipaatiojulistuksellaan ja myöhemmin säädettiin perustuslain 13. lisäys, joka kielsi orjuuden. Sisällissodan hävinnyt etelä joutui taipumaan orjuudesta luopumiseen, mutta senkin jälkeen entisten orjien asema etelässä pysyi huonona. He olivat monessa suhteessa valkoista väestöä alempiarvoisia ja koska vapaata työvoimaa oli liikkeellä paljon, ei plantaasien omistajien tarvinnut maksaa korkeaa palkkaa. Etelän osavaltiot säätivät ns. Black Codes -lakeja, joilla esimerkiksi säädettiin tummaihoisille ylimääräisiä veroja ja pakotettiin ottamaan mikä tahansa työpaikka vastaan vangitsemisen uhalla.

Tehtäviä

1. Mieti miten tummaihoisten asemaa kuvataan elokuvassa.

a. Minkälaisissa rooleissa tummaihoiset elokuvassa esiintyvät?

b. Miten valkoihoiset roolihenkilöt suhtautuvat tummaihoisiin?

2. Kummalle sisällissodan osapuolelle orjuus oli tärkeää, miksi?

3. Thaddeus Stevens oli innokas orjuuden vastustaja. Elokuvan lopulla paljastuu, että hänellä oli myös henkilökohtainen motiivi.

a. Mikä se oli?

b. Jos asia olisi ollut julkinen, miten luulisit aikalaisten asiaan suhtautuneen?

4. Miksi orjuutta kannatettiin? Mainitse elokuvassa esiteltyjä perusteita.

5. Tutustu orjuutta esittelevään karttaan.

a. Mitkä osavaltiot ja territoriot vastustivat orjuutta?

b. Entä mitkä kannattivat tai eivät kieltäneet orjuutta?

c. Tutustu Etelän ja Pohjoisen välisiin eroihin. Miten erot näkyivät suhtautumisessa orjuuteen?

6. Lue Bob Dylanin haastattelu: Orjuuden häpeä rasittaa yhä Yhdysvaltoja (HS 12.9.2012)

a. Miksi orjuus on Dylanin mielestä edelleen arka asia Yhdysvalloille?

b. Kuvittele, että Suomessa olisi ollut orjia vuoteen 1864 asti. Olisiko Suomi tänä päivänä erilainen ja jos olisi, millä tavalla?

7. Esi­mer­kik­si Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Ba­rack Oba­ma on sanonut, et­tä ih­mis­kau­ppaa pitäisi nimittää ny­ky­ajan orjuudeksi. Oletko samaa mieltä? Millä perusteella näin voidaan sanoa?

Lisätietoja

History.com: Slavery in America

National Museum of African American History and Culture: Slavery and Freedom