keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Perustuslain 13. lisäys

Yhdysvaltojen perustuslain 13. lisäys kieltää orjuuden ja pakkotyön muuten kuin rangaistuksena Yhdysvalloissa. Abraham Lincoln oli vuonna 1862 julistanut orjat vapaiksi etelävaltioissa. Julistuksen lainvoimaisuus oli kuitenkin kyseenalainen, mistä syystä Lincoln kiirehti lisäyksen tekemistä perustuslakiin. Lakiehdotus hyväksyttiin edustajainhuoneessa 8.4.1864 ja senaatissa 31.1.1865. Seuraavassa huhtikuussa murhattu Lincoln ei ehtinyt nähdä lisäyksen täytäntöönpanoa, joka tapahtui 6.12.1865.

13. lisäys kuuluu kolmen lisäyksen Reconstruction Amendments -sarjaan, joilla parannettiin kansalaisoikeuksia sisällissodan jälkeen vuosina 1865-1870.

Tehtäviä

1. Millä nimellä alla oleva katkelma tunnetaan? Mistä on kyse?

»Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.
(Orjuutta ja pakollista palvelussuhdetta, muutoin kuin rangaistuksena rikoksesta, josta asianomainen on laillisesti tuomittu, ei sallita Yhdysvalloissa eikä missään sen oikeuspiiriin kuuluvassa paikassa.)
Section 2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.
(Kongressilla on valta saattaa tämä artikla voimaan asianmukaisella lainsäädännöllä.)»

3. Lisäys oli Abraham Lincolnille tärkeä,

a. Miksi lakiin tarvittiin tällainen lisäys?

b. Miksi sen hyväksymisellä oli kiire?

4. Miten lisäyksen vastustajat perustelivat kantaansa? Mainitse ainakin kolme perustelua.

5. Miten rauhanneuvottelut liittyivät lisäyksen käsittelyyn?

6. Millaisen moraalisen ongelman se aiheutti Lincolnille?

7. Millaisilla keinoilla Lincolnin leiri hankki lisää lisäyksen kannattajia?

8. Millaiselta kongressin istunnot ja siellä käyty keskustelu mielestäsi vaikutti? Vertaa sitä Suomen eduskunnan istuntoihin, onko niissä mielestäsi eroa?

9. Kongressin keskustelussa kynnyskysymykseksi nousi, ajettiinko 13. lisäyksellä tummaihoisten juridista vai rodullista tasa-arvoa. Mitä eroa näillä kahdella on ja miksi asia oli tuohon aikaan tärkeä?

10. Elokuvassa viitataan usein Lincolnin emansipaatiojulistukseen. Lue julistus kokonaisuudessaan täältä.

a. Mikä oli emansipaatiojulistuksen keskeinen sanoma?

b. Millaisen vastaanoton arvelet sen saaneen?

c. Tutustu julistuksen vastaanottoon, miten julistus otettiin vastaan esimerkiksi sanomalehdissä tai orjien keskuudessa?