keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

3. Elokuvan katsomisen jälkeen – yhteenvetoa ja uusia linkityksiä

Aluksi voitte yhdessä pohtia millaisena ensimmäisessä tehtävässä esittelemänne teemat näyttäytyivät elokuvassa?

Elokuvassa Malalaan tutustutaan hänen perheensä ja traagisen tapahtuman kautta. Isän vaikutus Malalan elämään nousee keskiöön, ja elokuvaa voikin pohtia myös kertomuksena isästä ja hänen voimakkaasta tahdostaan kasvattaa tytöstään erilainen kuin muut.    

Inspiroiva henkilö

  • Kirjoita kertomus henkilöstä, joka on omassa elämässäsi ollut tärkeässä roolissa. Miten tämä henkilö on sinua auttanut tai motivoinut? Onko tämä henkilö auttanut sinua vaikeissa tilanteissa, tai ollut läsnä todella unohtumattomissa hetkissä? Henkilö voi olla joku perhepiiristä tai sen ulkopuolelta. Piirrä myös henkilön kuva tai hahmottele jokin tätä henkilöä kuvaava abstraktio. Esitelkää henkilöt muille ja asettakaa piirustukset luokan seinälle muistuttamaan oman elämän tärkeistä ihmisistä.

Koulutus kuuluu kaikille

  • Malala puhuu tyttöjen koulutuksen puolesta. Pohtikaa yhdessä elokuvaan peilaten suomalaista koulutusjärjestelmää ja oppivelvollisuutta. Mitä oppivelvollisuus tarkoittaa ja voisiko joku lapsi olla tulematta kouluun? 
     
  • Kirjoita lyhyt teksti mielikuvitusta käyttäen millaista olisi elää lukutaidottomana. Mitä hyötyä on siitä, että osaat ratkaista matemaattisia ongelmia? Mitä koulutuksella tavoitellaan: materiaalista vaurautta tai tiedollista rikkautta? Miten edellä mainitut eroavat toisistaan?
     
  • Jos Malala tulisi Suomeen ja vierailisi sinun koulussasi, mitä hänelle näyttäisit ja mitä kertoisit omasta opiskelustasi? Kirjoita vierailupäivästä. Kirjoituksen otsikko voi olla: “Tervetuloa Malala”. Voit keksiä myös oman otsikon.

Oma puhe

Elokuvassa on kohtaus, jossa Malala pitää puheen YK:n huippukokouksessa Nobelin-rauhanpalkinnon saamisen jälkeen. Muistelkaa kohtausta, ja sitä mitä hän sanoi puheessaan. Mistä Malala puhui ja kenelle?  

  • Suunnittele oma puhe, jossa kerrot jostain itsellesi tärkeästä aiheesta niille, joiden haluat tulla vakuuttuneeksi asiasi tärkeydestä. Miten saat ihmiset vakuuttuneeksi? Asia voi liittyä elokuvasta nouseviin teemoihin, kuten tasa-arvoiseen koulutukseen, rauhaan, lukutaitoon, koulunkäyntiin. Puheessa voit ottaa kantaa myös omassa koulussa yleisesti vallitseviin tilanteisiin, kuten kiusaamiseen ja sen ehkäisyyn, kouluruokaan, välitunteihin, ystävyyteen, yms. Kirjoita puheesta noin viiden minuutin mittainen. Harjoitelkaa puhetta ja esittäkää ne jossain koulun yhteisessä tapahtumassa teemalla “Haluamme vaikuttaa”. 

Think global, act local – vaikuttaminen omalla lähialueella

  • Mihin asiaan haluaisitte yhdessä vaikuttaa ja saada muutkin lähialueen ihmiset toimimaan yhteisen asian hyväksi? Ilmastonmuutos, tasa-arvoinen koulutus kaikille,  luonnonsuojelu, naisten asema yhteiskunnassa, kouluviihtyvyys tai nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen? Kehittäkää oman luokkanne kampanja, jossa otatte kantaa johonkin edellä mainittuihin teemoihin tai keksikää itse uusi. Suunnitelkaa julisteet, mainokset, iskulauseet, kampanjapuhe, tunnuskappale tai painakaa t-paidat omalla logolla. Suunnitelkaa missä voisitte kampanjoida ja kenelle? Voisiko kampanjassa olla koulun ulkopuolisia toimijoita mukana, esimerkiksi museo, kirjasto tai kahvila työntekijöineen, tai vaikka toinen koulu? 

Lisämateriaaleja

1.PLAN SUOMI: Globaalikasvatus ja oppimateriaalit

2. Suomen Unicef

3. OKM ja UNESCO: Koulutus kaikille -prosessi

4. AMNESTY: Työtä ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta

5. ULKOASIAINMINISTERIÖ

 

Englanniksi:

1.UNESCO

2. THE MALALA FUND