keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Oppimateriaali tukee laaja-alaista oppimista ja sitä voi käyttää inspiraationa eri oppiaineissa, kuten yhteiskuntaopissa, uskonnossa, elämänkatsomustiedossa ja äidinkielessä.

Oppimateriaalissa käydään elokuvan kautta läpi kulttuurista moninaisuutta sekä pyritään lisäämään tietoisuutta eri uskonnoista ja poliittisista tilanteista. Toisaalta elokuva johdattaa syvällisemmin teemojen pelko, rohkeus, aktivismi ja sisäinen motivaatio äärelle.

Elokuva tulee lähelle nuoria katsojia, koska päähenkilö Malala Yousafzai on itsekin teini-ikäinen ikäkauteen liittyvien huoliensa kanssa. Erityisen henkilön Malalasta tekee hänen uskomaton elämäntarinansa ja aktivistin sitkeä, periksiantamaton luonteenlaatu. Elokuva kuvaa myös hänen voimaannuttavaa suhdetta omaan isäänsä.

Elokuva toimii reflektiona suomalaiseen yhteiskuntaan, oppivelvollisuuteen, tasa-arvoon ja YK:n lapsen oikeuksiin. Elokuvan kautta lisätään nuorten ymmärrystä ympäröivästä maailmasta ja omasta roolista osana laajempaa kokonaisuutta. Visuaalista lukutaitoa harjoitellaan luomalla katsaus dokumentaarisen elokuvan kerrontaan ja elokuvan päähenkilöön sankarillisena hahmona.

Oppimateriaali on jaettu kolmeen osaan, joissa jokaisessa on erilaisia tehtävävinkkejä:

1. Keskustelu ja ryhmätehtävä ennen elokuvan katsomista
2. Katsotaan elokuva yhdessä
3. Elokuvan katsomisen jälkeen – yhteenvetoa ja uusia linkityksiä

Oppimateriaali sisältää myös linkkejä lisämateriaaleihin, joihin perehtymällä voi syventää elokuvasta nousevien teemojen käsittelyä osana opetusta.