keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Muovi, ihminen ja ympäristö

Robin löytämä muovisotilas. Kuva: Tuffi Films Oy

Mikromuovin vaikutukset ympäristöön

Tutustukaa muovin ympäristövaikutuksiin sekä keinoihin vähentää niitä etsimällä vastaukset alla oleviin kysymyksiin. Aiheesta löytyy paljon tietoa muun muassa YLEn ja WWF:n nettisivuilta sekä Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

1. Mitä mikromuovi on? Millaisia haittoja siitä aiheutuu ihmiselle ja muille eläinlajeille?

2. Miten mikromuovi kulkeutuu ympäristöön ja ympäristöstä takaisin ihmiseen?

3. Mistä tuotteista Suomessa asuvat ihmiset saavat eniten mikromuovia elimistöönsä?

4. Millä tavoin vuonna 2020 alkanut koronapandemia on vaikuttanut muovin kulutukseen ja luontoon päätyvän muovin määrään?

5. Mitkä ovat keskeisimmät keinot vähentää muovin aiheuttamia ympäristöhaittoja seuraavilla tasoilla:

a) yksittäinen ihminen

b) ryhmä ihmisiä

c) yritykset

d) järjestöt

e) valtiot

f) valtioiden liittoumat, kuten EU

 

Kartoitus ja väritutkielma muovinkäytöstä

Kuvaa viikon ajan käyttämäsi esineet, pakkausmateriaalit ja muut tuotteet, jotka sisältävät muovia. Kuvaa muovituotteet jotakin neutraalia yksiväristä taustaa vasten, jotta niiden värit tulevat selkeästi esiin. Läpinäkyvän muovin kuvaaminen voi olla haastavaa, joten myös valaistukseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Tulostakaa kunkin osallistujan kuvat sen kokoisina, että ne kaikki mahtuvat yhdelle A3-arkille. Leikkaa kuvat erillisiksi pieniksi arkeiksi, jotta niiden paikkoja voi vaihdella. Tee valokuvista väritutkielma. Voit esimerkiksi ryhmitellä pää- ja välivärit omiksi ryhmikseen, asetella vastavärit vierekkäin tai etsiä jatkumoita kylläisestä väristä vähemmän kylläiseen. Kun väritutkielma on valmis, liimaa arkit paikoilleen A3-kokoiselle taustalle. Tutkikaa valmiita teoksia yhdessä ja keskustelkaa niissä esiintyvistä esineistä ja siitä, mitä ne kertovat arjestanne.