keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Lonneke tekee asetelmaa päivän rantalöydöistä. Kuva: Tuffi Films Oy

”Arkeologia on tiede, joka tutkii menneisyyttä maassa ja vedessä säilyneiden jäännösten avulla. Tutkimuskohteina ovat esineet ja rakenteet tai muodostelmat, jotka ovat syntyneet paikalla eläneiden ja työskennelleiden ihmisten toiminnasta” (Suomen museoliitto).
Meren tuomat -dokumentissa pohditaan, mitä merestä löytynyt muoviroska tulee kertomaan tuleville sukupolville nykyajan elämästä. Dokumentissa käytetään ilmaisua tulevaisuuden arkeologia. Seuraavien tehtävien tarkoituksena on tutkia tästä näkökulmasta lähimenneisyyttä ja nykyhetkeä esineiden valossa.

Esineet kertovat

1. Selvitä, mitkä ovat kolme vanhinta esinettä kodissasi. Mitä esineet ovat ja mihin niitä on käytetty? Ovatko ne käytössä edelleen? Saatko selville, mistä esineet ovat peräisin? Mitä materiaalia ne ovat? Kuinka pitkään arvelisit esineiden säilyvän, mikäli ne päätyisivät mereen?

2. Tee tutkimus nykypäivän käyttöesineistä haastattelemalla kolmea eri-ikäistä ihmistä. Kirjoita vastaukset ylös, jotta voit palata niihin myöhemmin. Selvitä, mitkä ovat:

a) kaksi sellaista esinettä, joita he usein kuljettavat mukanaan

b) kaksi esinettä, jotka tuottavat heille eniten iloa

c) kaksi esinettä, joista he eivät erityisesti pidä, mutta jotka tuntuvat välttämättömiltä tai erittäin tarpeellisilta.

Kokoa kaikki haastateltaviesi mainitsemat esineet ajatuskarttaan, ja kirjoita ylös niiden käyttötarkoitukset. Vaihtakaa tämän jälkeen ajatuskarttoja luokassa siten, että jokaisella on jonkun toisen tekemä kartta. Pohtikaa keskustellen tai kirjoittaen, minkälaisen kuvan ajatuskarttaan kootut esineet antaisivat nykyajasta, mikäli ne olisivat ainoa tietolähde tulevaisuuden arkeologille. Miettikää myös, millaiset puolet nykyajasta eivät todennäköisesti välittyisi esineiden kautta eteenpäin.