keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

MIESTEN VUORO -ELOKUVA yhteiskunnallisena puheenvuorona

Ensi-illastaan lähtien Miesten vuoro -elokuva on kerännyt kiitosta, katsojia ja palkintoja. Elokuva on koskettanut ja liikuttanut katsomoita ympäri maailmaa, se on saanut kiittäviä arvosteluja ja palkintoehdokkuuksia, ja se on ensimmäisenä dokumenttielokuvana valittu Suomen Oscar-elokuvaehdokkaaksi.

Elokuvateollisuuden myöntämien palkintojen ohella Miesten vuoro -elokuvan ohjaajat Joonas Berghäll ja Mika Hotakainen ovat saaneet Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan  Miehen työ  2010 palkinnon kahden muun miesaiheisen dokumentin ohjaajan, Visa Koiso-Kanttilan  (Miehen kuva, 2010)  ja Mika Ronkaisen (Freetime Machos, 2010) kanssa. Vuodesta 1998 jaetun palkinnon jakotilaisuudessa neuvottelukunnan puheenjohtaja Heidi Hautala (Lähde) toteaa elokuvien olevan “yhteiskunnallisia puheenvuoroja miehistä jälkipatriarkaalisessa kulttuurissa, jossa isiltä opittu miehisyyden ja isyyden malli eivät osoittaudu enää toimiviksi.” Hän kiittää palkittuja elokuvia siitä että samalla kun ne kuvaavat mieskulttuuria, ne kertovat yhteiskunnan, kulttuurin ja sukupuolijärjestelmän murroksesta ja muutoksesta jonka johdosta perinteinen mieskäsitys on liikkeessä. Elokuvissa näkyy perheen ja isyyden tärkeys miesten elämässä, ja niissä osoitetaan etteivät miesten tunteet, ystävyys ja kuuntelemisen taito ole heikkoutta vaan vahvuutta. Lopuksi Hautala toteaa:

”Elokuvat avartavat ankaraa ja emotionaaliseen kommunikaatioon kykenemättömän miehen kuvaa. Samalla elokuvat vapauttavat naiset roolista, jonka mukaan heidän tulee kannatella vastuuta emootioita ja hoivaa käsittelevästä puheesta ja työstä. Näin ne edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa miehiin ja naisiin liittyen. Elokuvat liittyvät osaltaan kotimaisen dokumenttielokuvan nousukauteen, josta osoituksena on paitsi viimevuotisten teosten hyvä taso myös elokuvateatterikierrosten yleistyminen Elokuvat liittyvät myös toiseen laajempaan yhteiskunnalliseen ilmiöön, joka on mieskysymysten ja miehiä koskevien tasa-arvokysymysten nouseminen esiin. Sen kulttuurinen ilmentymä ovat muun muassa miehiä tietoisesti käsittelevät elokuvat ja kirjallisuus.”

•   Mieti lyhyt, sanakirjamainen määritelmä yhteiskunnalliselle puheenvuorolle.  

•  Onko dokumenttielokuvan lisäksi muita välineitä joiden kautta voi esittää yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Mitä?
 

•  Mieti omaa katsomiskokemustasi. Mitä elokuva merkitsi sinulle?  Avautuiko se sinulle yhteiskunnallisena puheenvuorona? Miksi?
 

•  Tutustu Kiti Luostarisen ohjaamaan Naisenkaari (1997) dokumenttielokuvaan internetissä. Pohdi ja etsi yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia Miesten vuoro ja Naisen kaari –elokuvien välillä.

 

Analysoi Miesten  vuoro  elokuvan  arvosteluja

Tutustukaa Miesten vuoro –elokuvien arvosteluihin (esim. 1-3 arvostelua / oppilas tai pienryhmä)

Millaisiin asioihin arvostelijat ovat kiinnittäneet huomiota? Mistä he eivät kirjoita?  Ovatko arvostelut yhdenmukaisia? Mistä mahdolliset erot voivat johtua? Miten elokuvaa määritellään ja paikallistetaan? (Dokumentti? Draama? Ihmiskohtaloita? Elokuva tunteista? Suomalaisuuden kuvaus? Mieheyden kuvauksia? Universaaleja tarinoita? Yhteiskunnallinen puheenvuoro?) Mistä asioista elokuvaa kiitetään, mistä moititaan? Oletko itse samaa mieltä?

Arvosteluja:

Voitokas ”Miesten vuoro” itketti ja nauratti Tel Avivissa

Miesten vuoro tilittää tunteitaan

Miesten vuoro on upea dokumentti suomalaisen miehen tunteista

Miesten vuoro

Löylyä, hikeä ja kyyneleitä

M: Miehen kuva. Miesten Vuoro. Freetime Machos.

Suomalaisen miehen myytin uudelleenkirjoitus

Miesten vuoro –dokumentissa saunoo ivalolaisia miehiä

 

Kirjoita elokuva-arvostelu  Miesten vuoro –elokuvasta

Näin kirjoitat elokuva-arvostelun

Elokuva-arvostelu on sekä tietoa että mielipiteitä välittävä teksti: siinä esitellään elokuvaa ja sen taustoja sekä arvioidaan sitä. Lähtökohtana on, ettei lukija tunne arvosteltavaa elokuvaa.

  • Anna elokuvan perustiedot. (Elokuvasta on tapana kertoa nimen lisäksi ainakin ohjaaja, valmistumisvuosi ja –maa.)
     
  • Esittele elokuvaa niin paljon, että arvosteluasi on mahdollista seurata ja ymmärtää elokuvaa katsomatta. Kaikkia juonenkäänteitä ja ristiriitojen ratkaisuja ei silti pidä kertoa – lukijasi saattaa haluta nähdä elokuvan itsekin.

Arvostelua pitää koossa jokin perusajatus, jonka kirjoittaja haluaa lukijalle välittää. Se voi olla esimerkiksi elokuvasta tehty tulkinta tai oma näkemys elokuvan onnistumisesta. Aloitus on kiinnostusta herättävä, lopetus harkittu. Faktat ja arviointi lomittuvat – mielipidettä ei kirjoiteta omaksi yksittäiseksi kappaleekseen tekstin loppuun. Perustele näkemyksesi elokuvasta monipuolisesti ja havainnollisesti, siis poimi elokuvasta perustelut näkemyksellesi. Valitse sisällön painotukset ja näkökulma sekä tekstin sävy julkaisupaikan ja lukijakunnan mukaan. Voit kirjoittaa maltillisesti tai kärkevästi, rempseästi tai asiallisesti, humoristisesti tai totisesti jne. Sävy syntyy mm. sanavalinnoista, vastakkainasetteluista, lauseiden ja kappaleiden rakenteista.

Otsikoi arvostelusi nasevasti. Voit halutessasi käyttää täsmentävää alaotsikkoa.

 

Tyypillisiä elokuva-arvostelun aineksia ovat esimerkiksi

· elokuvan valmistumisvaiheet (idean syntyminen, lähtökohtana olevat teokset jne.)

· tekijöiden taustat (ohjaajan ja näyttelijöiden aikaisemmat tekemiset yms.)

· elokuvan aiheen ja juonen esittely

· elokuvan tulkinta: mistä elokuva perimmältään puhuu

· elokuvan sijoittaminen johonkin lajiin ja elokuvan historiaan

· toteutuksen esittely ja arviointi (lavastus, puvustus, leikkaus, ohjaus jne.)

· roolisuoritusten arviointi.

 

Elokuva-arvostelun ohjeet on laatinut Minna  Hautaniemi.