keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Miesten vuoro elokuva kertoo tunteista. Elokuvana se on myös  voimakkaasti koskettanut ja nostanut katsojilla tunteet pintaan. Se on liikuttanut ja itkettänyt katsomoita ympäri maailmaa.

 •  Millaisia ajatuksia ja tuntemuksia elokuva herätti sinussa? Mitä jäi erityisesti mieleen? Mikä jäi mietityttämään?
   
 • Miesten puheevuorojen lisäksi elokuvassa kerrotaan tunteista elokuvateknisin keinoin (lähikuvat, rajaukset, maisemat, musiikki jne. ) Pohdi ja erittele keinoja joita elokuvassa käytetään tunteiden välittämiseen.
   
 • Miten katsomiskokemukseen olisi vaikuttanut jos ohjaajat olisivat toimineet näkyvästi haastattelijoina?  Olisiko elokuvan tunnelma muuttunut? Olisitko eläytynyt elokuvaan samalla tavalla?
   
 •  Elokuvassa miehet kertovat kokemistaan tunteista kuten ilosta, hellyydestä, kiintymyksestä, pelosta, surusta ja kaipuusta. Osa miehistä puhuu epävarmuudesta, voimattomuudesta  ja siitä kuinka vaikeaa on tietää miten nimenomaan miehenä pitäisi tai saisi  tuntea ja toimia kun kohtaa menetystä, surua tai pelkoa. Liitetäänkö  miehiin ja naisiin erilaisia tunteita ja tunneilmauksia? Miksi? Sallitaanko miehille ja naisille erilaiset tunteet ja tunneilmaukset? Miksi? Millä tavoin jaot rajaavat poikien  ja tyttöjen, miesten ja naisten oikeutta tunteisiin? 
   
 • Pidetäänkö toisia tunteita hyväksyttävimpinä kuin toisia? Missä määrin elinympäristö, ikä, sukupuoli tai muut sosiaaliset kategoriat  vaikuttavat siihen mitä ja miten tunteita saa ja voi kokea?
   
 •  Tuleeko mieleesi sananlaskuja, tokaisuja, neuvoja  tai loruja joissa ohjeistetaan miten mieheksi kasvetaan ja miten miehen tulee olla? Täältä löydät esimerkkejä. 

– Toimivatko sananlaskut ja tokaisut elämänohjeina?  Ovatko ohjeet suunnattu vain pojille ja miehille? Vaikuttavatko ne tässä ajassa? Miten päivittäisit niitä?