keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Islamilaista arkea ja juhlaa

Arabielämää: islamilaista arkea ja juhlaa

Muistatko, mitä miral tarkoitti? Elokuvassa kuuli usein toistettavan: ”Miral on punainen kukka, jota kasvaa tienvarsilla. Olet varmaan nähnyt niitä miljoonia.” Miten lause on mielestäsi tulkittavissa, mikäli ajattelet elokuvaa ja siinä esiintyviä hahmoja?

Elokuvan kohtaukset avaavat pienen pieniä ikkunoita palestiinalaiseen arkeen ja elämään, joita määrittävät monilta osin arabikulttuuri ja islamilainen maailmankuva. Elokuvan tarina jäsentyy eri-ikäisten ja omatahtoisten naisten elämän ympärille. Keskivertoarabimuslimeja ei ole, vaan jokainen ihminen joutuu ottamaan kantaa uskonnollisiin säädöksiin, tapoihin ja velvollisuuksiin omalla tavallaan.

On esitetty, että muslimin elämänkaari on verrannollinen islamin perusopetusten kanssa. Jokaiselle elämänvaiheelle on kehitystehtävänsä, joka liittyy islamin opinkohtien soveltamiseen hyvän elämän saavuttamiseksi.  Elämänkaaren ja perusopetusten yhteyttä on kuvattu linkissä olevan pyramidin mukaisesti .

Muistele tai ota selvää, mitkä ovat islamin perusopinkappaleet eli nk. 5 pilaria? Millaisia tapoja ja uskomuksia niihin liittyy? Huomasitko elokuvassa jotain niihin viittaavaa? Kuulitko esim. rukouskutsun? Tai näitkö Miralin imaami-isän puhdistautuvan ennen rukousta? Näitkö jonkun auttavan köyhiä tai vähäosaisia?

Entäpä miten elokuvan hahmojen elämänvaiheet tulivat esiin? Voisiko liitteessä olevan kaavion mukaiset vaiheet ilmetä myös elokuvassa? Anna esimerkkejä! Muistatko Hindin hautajaiset? Entäpä Miralin isän ja äidin häät? Miten vastuu itsestä ja vastuu muista näkyy elokuvan hahmojen elämässä? Entäpä elinikäinen kasvu yksilönä ja sukukypsyys? Muistatko mitä tarkoitetaan siirtymäriitillä? Millaisia ikävaiheita ja niihin liittyviä tapoja suomalaisessa kulttuurissa on?

Miten naisten elämät erosivat miesten tekemistä ratkaisuista? Millaisia rooleja miehillä ja naisilla elokuvassa oli? Usein ajatellaan, että naiset ovat islamissa alisteisessa asemassa, miten arvioisit väitettä elokuvan perusteella? Millaiset ovat miesten ja naisten roolit Suomessa? Mitä yhteistä tai erilaista sukupuolirooleissa näkisit olevan Suomen ja Lähi-idän välillä?

Kysymysten pohtimisessa voit käyttää apunasi islam-liitettä. Koeta myös muistella mihin elokuvan kohtauksiin tiedot voisivat liittyä ja muuttavatko ne ymmärrystäsi elokuvan tapahtumista.

Miksi kaikki muslimit eivät noudata tunnontarkasti kaikkia Koraanin ja Muhammedin opetuksia? Miksi taas jotkut pyrkivät noudattamaan islamilaisen elämäntavan pienimpiäkin yksityiskohtia? Millainen on oikea muslimi? Millainen on hyvä muslimi? Mieti vastatessasi myös elokuvan henkilöhahmoja ja heidän tarinoitaan!