keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Lähi-idän tilanne on vähintäänkin monimutkainen. Siihen ovat vaikuttaneet useat kansainväliset päätökset, ryhmien väliset selkkaukset, käsistä riistäytyneet kiistatilanteet sekä niiden enemmän tai vähemmän onnistuneet sovitteluyritykset viimeisten kuudenkymmenen vuoden aikana. Alueella ja tilanteeseen vaikuttavat myös monenlaiset uskonnolliset, poliittiset ja etniset ryhmittymät, joilla on keskenään hyvinkin radikaalisti eroavia käsityksiä siitä miten tilanne on kehittynyt ja mihin suuntaan se on etenemässä. On esimerkiksi sellaisia ortodoksijuutalaisia, joiden mielestä Israelin valtion perustaminen on synti ja asettuvat palestiinalaisten puolelle. Palestiinan arabeista suurin osa on muslimeja, mutta myös merkittävä määrä on kristittyjä. Monet arabit ovat maallistuneita, mutta poliittisesti aktiivisia, kun taas on niitäkin muslimeja, jotka ajavat kiihkeästi uskonnollista hallintoa ja elämäntapaa turvautumatta kuitenkaan väkivaltaan. Esimerkkejä erilaisista ryhmistä, ideologioista ja kehityskaarista Lähi-idän alueella voisi luetella loputtomiin.

Millaisia tilannekäänteitä muistat elokuvassa tapahtuneen? Mistä ne johtuivat ja mihin ne kehittyivät? Millaisia poliittisia, yhteiskunnallisia tai uskonnollisia ryhmiä Miralissa esiintyy? Millaiset ovat ryhmien keskinäiset suhteet ja miten ne kehittyvät elokuvan aikana? Miten yksittäiset ihmiset kokevat nämä kiistat tai ottavat niihin osaa?

 Tehtävä:  muisti/sananselityspeli

Tutustukaa Israelin ja Palestiinan tilanteeseen pelaamisen kautta. Linkissä on sanoja selityksineen, joita voi käyttää esim. muistipelin tai Aliaksen tavoin. Sanoja ja niiden merkityksiä voidaan myös selvittää oppikirjojen, hakuteosten tai netin avulla .

Mukana on myös vuosilukuja keskeisistä käännekohdista Palestiinan konfliktissa, joista voidaan muodostaa esimerkiksi aikajana. Mukana pelaamisessa voit käyttää tietolähteitä apunasi.

Lähi-idän kiistan lähtökohtana lienee se, että juutalaiset pitävät Israelia luvattuna, pyhänä maanaan. Palestiinalaiset puolestaan vaativat aluetta itselleen takaisin. Islamilaisessa perinteessä on yleensä vieroksuttu myös ajatusta siitä, että muslimit eläisivät vieraiden kansojen alistamina. Molemmissa kulttuuripiireissä uskonnon ja yhteiskuntajärjestyksen välillä nähdään usein olevan yhtäläisyysmerkit: ei ole olemassa erillistä uskonnollista ja maallista elämänaluetta, vaan elämän koko kirjo kuuluu Jumalalle. Käytännössä sekä arabien että juutalaisten joukossa on myös niitä, jotka kannattavat modernia, sekulaaria valtiomuotoa, jossa uskonnolliset ja maalliset ohjeistukset tulisi pitää erillään.

 Millaisella tavalla Suomessa yhteiskunta on järjestetty? Millainen suhde uskonnolla ja valtiolla on Suomessa? Muistatko miten muiden uskontojen piirissä yhteiskunnat järjestyvät? Käytä esimerkkinä vaikkapa hindulaisuutta, konfutselaisuutta ja kristinuskon eri suuntauksia. Millaisia yhteiskuntamalleja tarjoavat esimerkiksi sosialismi tai kapitalismi? Entäpä tasavalta, teokratia, diktatuuri tai monarkia?