keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

Uppslagsverket förklarar stereotypi som ett förutfattat mönster för en tolkning av verkligheten, eller en fast modell enligt vilken man betraktar verkligheten eller själv agerar.
 
a. Betrakta filmens två lärare. Vilka lärarstereotypier representerar de? Försök se längre bakom dem. Hurdana skulle de vara utan dessa schematiska, överdrivna och förenklade karaktärsdrag?
 
b. Fundera på hurdan en stereotypi av dig själv vore? Vilka drag framhävs? Vilka förenklas? 
 
c. Minns du några stereotypier du har stött på? I vilka samband? Mot vad/vem har de riktats? Hurdana har de varit? Varför tror du de har uppstått?
 
d. Hurdana stereotypier bär du med dig själv? Hur har de kommit till? På vilka sätt kan du bli av med dem?