keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

 

Elina trivs bra ute på myren.
 
a. Vilka olika myrtyper finns det i Finland? (t.ex. kärr, gungfly, mosse) Vilka är deras kännetecken?
 
b. Vilken myrtyp syns i filmen? Beskriv den.
 
c. Vilka myrtyper finns i er hemtrakt? Var ligger de? Lokalisera dem på kommunkartan. Välj ett utfärdsmål.
 
d. Gör en upptäcktsresa till någon myr. Studera djurlivet, djurens spår och växtligheten. Dela in er i grupper och begränsa ett område, t.ex. 1 x 1 m för varje 
grupp med ett snöre. Anteckna era iakttagelser. Fotografera myrens typiska kännetecken och exakta detaljer med en digitalkamera. Sammanställ utfärdens fakta till en plansch, broschyr eller på skolans www-sidor. 
 
e. Många sägner, myter och legender förknippas med myrarna. Har ni hört några?Forska i saken med hjälp av litteraturen och www-källorna. Samla uppgifter till “myrens mytologi”.