keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Napapiirin sankarit on aihepiiriltään miehinen elokuva. Se piirtää humoristista kuvaa pohjoisten miesten elämän kommelluksia ja ominaislaadusta.
Pohtikaa yhdessä millaisia napapiirin sankarit ovat miehinä? Millaisista asioista he ovat kiinnostuneita? Mistä asioista he tuntuvat tietävän erityisen paljon? Mistä asioista he saavat tyydytystä elämäänsä? Mitkä asiat ovat heille vaikeita?

2. Elokuvan mieskuvassa näyttää esiintyvän ajatus, että napapiirin sankarit ovat erityisen kiinnostuneet kaljan juonnista, autoista, tekniikasta, urheilusta, kisailevasta tappelemisesta ja emännistä. Miksi on näin? Pitävätkö kaikki miehet lähtökohtaisesti tällaisista asioista? Mitä tapahtuu jos yksittäinen mies ei satukaan pitämään jostain edellä mainituista? Onko elokuvan mieskuva liioitteleva vai aidon tuntuinen? Perustele!

3. Katsokaa päivän lehden kuvastoa ja valitkaa muutama mainoskuva. Millaisia mieskuvia niissä esiintyy? Eroavatko ne elokuvan mieskäsityksestä ja miten?

4. Mika Ojakangas on tutkinut suomalaisten miesten elämäkertoja ja löytänyt neljä tyypillistä onnellisuusstrategiaa, joiden kautta miehet pyrkivät merkitykselliseen elämään. Muuttujiksi hän nimeää paikan ja liikkeen sekä sitoutumisen ja sitoutumattomuuden (ks. Miehen onni? Teoksessa Miehen elämää.)
Maan miehet kokevat elämänsä merkitykselliseksi, koska sitoutuvat voimakkaasti tiettyyn paikkaan. Toisena ovat reissumiehet, jotka ovat sitoutuneet liikkeeseen ja liikkeellä oloon. Kolmantena ovat nyhjöttäjät, jotka eivät sitoudu mihinkään, mutta pysyvät paikallaan, koska eivät pysty lähtemään. Neljäntenä ovat etsijät, jotka alati etsivät onneaan sitä kuitenkaan löytämättä.

a) Sopivatko Janne, Kapu, Räihänen ja  Pikku-Mikko johonkin edellä mainittuihin tyyppeihin? Onko hahmojen kohdalla havaittavissa muutosta elokuvan juonen edetessä? Mikä on Lapin eli oman asuinpaikkakunnan merkitys elokuvan miehille? Voisiko joku elokuvan hahmoista olla valmis muuttamaan jonnekin muualle asumaan ja miksi? Kenelle heistä vapaus on tärkeämpää? Kenen heistä kuvittelisit on vaikeinta sitoutua?

   b) Jorma Hänninen on samaisia elämäkertoja tutkiessaan kiinnittänyt huomionsa miesten tapaan suhtautua naisiin ja toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan (ks. Seksitarinan pornografinen käsikirjoitus: minä sain, olen siis mies Teoksessa Miehen elämää). Hän on niin ikään tyypitellyt miesten kirjoituksia kolmeen eri luokkaan sen perusteella miten he seksistä kirjoittavat. Ensimmäisenä ovat saamattomat miehet, joiden haasteena ovat epäonnistuneet naissuhteet. Heille tyypillistä on, että pidemmän aikaa keräytynyt epätoivo alkaa muuttua katkeruudeksi ja naisten halveksunnaksi. Suomalainen macho suhtautuu naisiin vakavasti, mutta hieman välineellisesti.  Hän on kunnian mies ja ylpeä miehuudestaan. Suomalaiselle macholle perhe ja koti ovat elämän kiinnekohta. Naisten mies tulee puolestaan hyvin toimeen naisten kanssa ja viihtyy naisseurassa. Hänelle on tärkeää saada naiset valloitetuiksi ja tyydytetyiksi seksuaalisesti.

Millaista suhtautumista naisiin ja seksuaalisuuteen elokuvan sankarihahmot edustavat? Asettuvatko he puhtaasti joihinkin edellä mainittuihin kategorioihin vai onko heistä löydettävissä useampiakin puolia? Mitä mihin ongelmiinsaamattomat miehet, suomalaiset machot janaisten miehet saattavat käytöksensä tai asenteensa vuoksi joutua? Millainen on hyvä ja tasapainoinen suhde seksuaalisuuteen?

5. Napapiirin sankarit on myös elokuva miesten välisestä ystävyydestä. Kaveria ei elokuvassa jätetä: ystävykset pitävät toisistaan huolta ja he auttavat toisiaan haasteidensa edessä. Miesten keskinäistä ystävyyttä myös määrittää usein nk. homososiaalisuus eli eräänlainen kisailun ja näyttämisen halu. Toisille mielille halutaan mielellään osoittaa omaa paremmuutta. Kunnia on tärkeää ja häpeä puolestaan syö miestä.  Kasvojen menettäminen etenkin omalle kaveriporukalle on kova pala, siksi joskus sorrutaan äijämäiseen isotteluun, miehiseen rehentelyyn ja maskuliiniseen kukkoiluun.

Janne on kunniansa ja maineensa takia päätynyt hankkimaan Inarille digiboksin vaikeimman kautta. Hän ensinnäkin kieltäytyy lainaamasta sellaista, empii ottaa yhteyttä appiukkoonsa ja torjuu Pikku-Mikon lahjatarjouksen. Miksi Jannelle digiboksin hankkimisesta tulee kunnia-asia? Miksi hän ei tyydy helpompaan ratkaisuun? Miksi hänen kaverinsa haluavat auttaa häntä boksin hankinnassa? Mihin miesten keskinäinen uskollisuus oikein pohjautuu? Mitä sankarit ovat valmiita tekemään toistensa eteen? Onko elokuvan mieshahmojen välinen ystävyys aitoa vai onko heillä taka-ajatuksia? Mitä tapahtuisi jos luottamus rikkoontuisi?