keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Kuva: Joonas Pulkkanen

Neiti Aika on varsinainen storytelling- eli tarinankerronta-elokuva. Tarinankerronta on ollut olennainen osa kulttuuria jo muinaisista ajoista lähtien. Esimerkiksi luolamaalauksia voidaan pitää varhaisina tarinankerronnan muotoina. Suullinen tarinankerronta edelsi kirjoitusta. Laulut, kansansadut, myyttiset tarinat jne. ovat kaikki tarinankerronnan eri muotoja. Tarinoihin on aina liittynyt laajempi kulttuuris-historiallinen merkitys. Tarinoita kerrotaan, jotta ymmärtäisimme ja hahmottaisimme paremmin olemassa olevaa maailmaa ja paikkaamme siinä. Koska ihminen hahmottaa asiat paremmin tarinan muodossa, tärkeä tieto on aina jaettu ja siirretty sukupolvilta toiselle tarinoiden kautta.

Hyvä tarinankerronta edellyttää kertojalta inhimillisten tunteiden, motivaatioiden ja ihmisen psykologian ymmärtämistä, jotta kuulija pystyy liikuttumaan ja vaikuttumaan tarinasta. Tähän kuulijan vaikuttamiseen hyvä tarinankerronta aina tähtää.

Elokuvassa Neiti Aika Talvensaari ottaa tarinankertojan roolin ja paneutuu sekä Sirkka-Liisan että omiin tunteisiinsa toisinaan suoremmin, toisinaan epäsuoremmin. Elokuvassa hänen kuullaan pohtivan, miten ihmisen tunteet luovat persoonan. Kun Sirkka-Liisan tunteista päästään selville esim. päiväkirjan avulla, tämän persoona alkaa hahmottua paremmin.

Hyvään tarinankerrontaan liittyy aina universaalin ihmisyyden tutkiminen ja sen liittäminen johonkin konkreettiseen tapaukseen. Onnistuneessa tarinankerronnassa kuulija samaistuu helposti siihen, mistä kerrotaan. Neiti Ajassa arjen tavallisuus ja ihmisten tavallinen elämä mahdollistaa samaistumisemme nähtyyn ja kuultuun. Elokuvassa ihmisyyden teemoja: ihmiselämän katoavaisuutta ja unohtumista käsitellään Sirkka-Liisan tapauksen kautta. Läpi elokuvan tunnistamme monia esineitä sekä arkistokuvia menneisyydestä, jotka paikantavat tämän ihmisyyden tarinan tunnistettavaan ja konkreettiseen todellisuuteen.

Tarinankertojan täytyy tutkailla myös itseään, jotta voi luoda vaikuttavan tarinan. Tunteisiin vaikuttavassa tarinassa tarinankertoja tutkii siis myös omia tunteitaan, sen sijaan että peittelisi niitä tai ei pystyisi niitä käsittelemään.

1. Neiti Aika -elokuvassa elokuvaohjaajan kuullaan analysoivan myös omia tunteitaan, esim. surunsekaista pelkoaan tulla unohdetuksi. Mitä muita tunteita elokuvaohjaaja paljastaa tässä elokuvassa katsojalle?

2. Oma tarinasi

Kirjoita ja kerro itse keksimäsi tarina. Ennen tarinasi kertomista kuulijallesi/kuulijoillesi, mieti tarkkaan:

  • miksi tarina pitää kertoa?
     
  • mitä hyötyä tarinasta on kuulijalle?
     
  • mitä tarina kuulijalle opettaa?
     
  • Miten tarina vetoaa tunteisiin (viha, inho, pelko, onnellisuus, surullisuus, yllätyksellisyys)?

Hyvä tarina kyseenalaistaa omat käsityksemme maailmasta. Kirjoita siis tarinaasi jotakin yllätyksellisyyttä, jotakin, joka tekee siitä ainutlaatuisen.