keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

a. Muistelkaa yhdessä, mitä eri roolihahmoja elokuvan tarinassa on? Muistatteko hahmojen nimiä? Kirjoittakaa ne lapuille. Ryhmitelkää hahmoja: Jakakaa nimilaput hyviin ja pahoihin hahmoihin, Unimaan ja Valvemaan asukkaisiin, eläimiin ja ihmisiin tai keksittekö muita jaotteluperusteita? Millaisia huomioita teette hahmoista, millaisia ajatuksia niistä herää?

Elokuvan roolihahmot antavat tarinalle hengen. Roolihahmojen tulee olla toiminnaltaan ja tavoitteiltaan riittävän selkeitä, jotta ne pystyvät kantamaan tarinaa eteenpäin. Erilaiset roolihahmot antavat katsojalle mahdollisuuden löytää oma suosikkihahmo tai samastumisen kohde.

Elokuvan keskeisiä roolihahmoja ovat:

PÄÄHENKILÖ

Päähenkilö saa elokuvan alussa tehtävän tai kohtaa asioita, joihin hän haluaa puuttua tai joutuu puuttumaan. Hän kohtaa matkallaan erilaisia ongelmia ja haasteita. Päähenkilön roolille on keskeistä, että hänellä on joitakin puutteita tai heikkouksia, mutta hän kehittyy tai muuttuu elokuvan kuluessa. Hän on elokuvan lopussa esim. vahvempi tai rohkeampi.

RIIVAAJA eli pahis

Riivaaja eli pahis käynnistää elokuvassa tapahtumien sarjan ja vie juonta eteenpäin.Hän on mukana koko elokuvan ajan.Hänei muutu tai kehity, vaan toistaa itselleen tyypillisiä toimintatapoja koko tarinan ajan.

SANKARI

Sankari ei aina ole tarinan päähenkilö. Sankarin tehtävänä on olla on riivaajan vastavoima ja hän kohtaa elokuvan lopussa riivaajan. Tästä tärkeästä kohtaamisesta muodostuu elokuvan juonikerronnan käänne- tai huippukohta.

Sankarin roolihahmo ei muutu tai kehity elokuvan aikana.Jos sankari kehittyy, niin häntä voidaan tarkastella myös elokuvan päähenkilönä. Joissakin tarinoissa on myös sellaisia sankarin arkkityyppejä, jotka vain aina tulevat ja voittavat ja kaikki hurraavat, vaikka sankari ei oikeastaan mitenkään kehity tai muutu, toistaa vaan totuttua sankaruuden kaavaa.

SIVUROOLIT

Sivurooleissa on keskeisiin roolihahmoihin sidoksissa olevia henkilöitä, kuten ystäviä, perheenjäseniä, rikostovereita, naapureita, silminnäkijöitä, matkatovereita jne.

Sivuhenkilö tehtävänä on toimia päähenkilön auttajina tai vastustajina. He antavat katsojalle taustatietoa päähenkilön tai sankarin ajatuksista ja tunteista. Sivuhenkilö voi selventää juonta tai tietää jotain sellaista, mitä päähenkilö tai sankari ei vielä tiedä.

b. Nimetkää yhdessä, kuka elokuvan roolihahmoista on mielestänne päähenkilö. Ketkä ovat tämän tarinan sivurooleissa? Ketkä muodostavat tarinan vastaparin eli ovat pahis ja sankari? Huomatkaa, että jokaiseen kohtaan voidaan perustellen mainita yksi tai useampi nimi. Keskustelkaa ryhmissä, miten eri sivuroolihahmot liittyvät päähenkilön tarinaan. Ketkä toimivat tavallaan auttajina entä ketkä vaikeuttavat päähenkilön matkaa tai elämää?

Päähenkilöon Miko, sivurooleissa ovat mm. Nepo-lammas, Habumarin apulaiset, Mikon perheen jäsenet sekä toiset lapset rannalla.

Pahis on Habumar, sankareita ovat sekä Miko että Nukkumatti.

c. Keskustelkaa yhdessä, kuka elokuvan hahmoista on mielestänne paras? Mihin ryhmään edellä kerrotuista henkilöhahmoista valitsemanne hahmo kuuluu? Perustelkaa vastauksenne.