keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen -elokuvan dialogi on yksinkertaista ja elokuvan tapahtumia vahvistavaa ja selkeyttävää. Elokuvan miljöö, äänet ja näyttelijöiden maskeeraus ja puvustus ovat taianomaista ja hahmojen luonnetta ja tunnelmaa korostavia. Elokuva ja oppimateriaalipaketti soveltuvat hyvin 2.-4.-luokkalaisille.

Oppimateriaalipaketin tehtävissä keskustellaan paljon ja pohditaan yhdessä asioita, tehtävissä painottuu vuorovaikutteisuus.  

Elokuvan ja oppimateriaalin keskeisiä teemoja ovat lasten oikeudet, lasten päätäntävalta ja lapsen kuuleminen häntä koskevissa asioissa. Elokuvan teemoja ovat myös turvallisuus, ympäristön viihtyisyys sekä sääntöjen noudattaminen. Oppimateriaalipaketissa elokuvan teemoja käsitellään monipuolisesti erilaisten pohdinta- ja keskustelutehtävien avulla. Oppimateriaalipaketin tehtävien avulla oppilas oppii havainnoimaan omassa ympäristössä olevia ongelmia ja pohtii niihin sopivia ratkaisuja. Oppimateriaali edistää lasten mielipiteiden kuulemista ja heidän osallistumistaan päätöksentekoon.

Oppimateriaalipaketti soveltuu hyvin elämänkatsomustiedon ja uskonnon opetukseen ja on opetussuunnitelman mukainen. Oppimateriaalia voi käyttää myös yhteiskuntaopin opetuksessa neljännellä luokalla.