keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Ympäristö, jossa tekee mieli leikkiä
Lapsilla on oikeus leikkimiseen. Elokuvassa sanotaankin: ”Leikki on lasten työtä – siellä he ovat kuin työttömät.” Mitä tällä tarkoitetaan? Minkälainen olisi mielestäsi unelmien leikkihuone? Mitä kaikkia asioita leikkihuoneessa olisi?

2. Uuden ja vanhan lastenkodin vertailu
Tehkää yhdessä vertailutaulukko. Jakakaa taululle kolme saraketta. Ensimmäiseen sarakkeeseen kirjoitatte mahdollisimman paljon asioita, joita tulee mieleen Ruusukujan lastenkodista, kun Minna Pinna oli siellä johdossa. Toiseen sarakkeeseen kirjoitatte mahdollisimman paljon asioita, joita tulee mieleen Ruusukujan lastenkodista, kun Urho Ulpukka on siellä johdossa. Jättäkää kahden sa-rakkeen väliin kolmas sarake, johon kirjoitatte erilaisia asioita, jotka ovat yhteistä Minna Pinnan ja Urho Ulpukan ylläpitämässä lastenkodissa.

3. Koulualueen viihtyisyyteen vaikuttaminen
a) Kuvatkaa pareittain koulualueelta erilaisia paikkoja, joissa mielestänne on viihtyisää ja paikkoja, jotka eivät mielestänne ole kovin viihtyisiä. Muistakaa, että koulualuetta ovat niin sisä- kuin ulkotilatkin. Näyttäkää valitsemanne kuvat toiselle parille ja valitkaa kummankinparin ottamista kuvista yksi. Pohtikaa sitten, mikä kuvasta tekee viihtyisän tai vähemmän viihtyisän.

b) Keksikää yhdessä erilaisia keinoja, joilla voi vaikuttaa koulualueen viihtyvyyteen. Kirjoittakaa oppilaskunnan hallitukselle kirje, jossa kerrotte, mihin asioihin koulunne viihtyisyydessä haluaisitte vaikuttaa. Kertokaa kirjeessä mahdollisimman paljon toteuttamiskelpoisia ideoita ja perustelkaa valintanne.

4. Suunnittele viihtyisä ympäristö
Ympäristön turvallisuutta lisää usein se, että alue on viihtyisä ja siisti. Myös itse voi vaikuttaa alueen viihtyisyyteen esimerkiksi sillä, ettei roskaa eikä vahingoita alueen irtaimistoa.
a) Listatkaa asioita, jotka tekevät piha-alueista turvallisia ja/tai viihtyisiä.

b) Valitse joko läheinen leikkipuisto, kotipihasi tai koulun piha. Suunnittele alueesta mahdollisimman turvallinen ja samalla viihtyisä. Tee alueesta pohjapiirustus.