keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Vaikuttamiskeinot
Suomessa lain mukaan lasta tulee kuunnella sellaisissa asioissa, mitkä koskevat häntä. Lapsilla on siis oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä. Lapsilla on oikeus myös omaan mielipiteeseensä ja lapsien mielipidettä tuleekin kuunnella. Mielipiteet tulee kuitenkin pystyä perustelemaan. Moniin asioihin lapsetkin voivat vaikuttaa. On olemassa erilaisia keinoja vaikuttaa ympärillä oleviin ongelmiin. Vaikuttamalla asioihin voi saada asioita muutettua paremmiksi.

Luetelkaa ja kirjatkaa ylös yhdessä erilaisia keinoja, miten elokuvassa yritettiin vaikuttaa asioihin (esim. Rosvoliitto, kirje kaupunginjohtajalle, uuden lastenkodin johtajan valitseminen, lapsien mielipiteiden kuuleminen uutta lastenkotia suunniteltaessa).
Jatkakaa listaa kirjoittamalla, mitä muita erilaisia vaikuttamiskeinoja on olemassa. (Keinoja ovat muun muassa oppilaskunnan toimintaan osallistuminen, yhteydenotto päättäjiin, mielenosoitus, blogin kirjoittaminen, yleisönosastokirjoitukset, äänestäminen, vetoomuksien allekirjoittaminen, talkoot, konkreettiset teot, asioista puhuminen, tempauksen tekeminen jonkin asian edistämiseksi tai aloitteen tekeminen).

2. Myyntipuhe
a) Pohtikaa yhdessä erilaisia asioita, joihin lapsi voi itse vaikuttaa. Pohtikaa myös minkälaisten asioiden päättämisessä lasta tulisi kuulla.

b) Valitse yksi sinulle tärkeä asia, johon haluaisit vaikuttaa tai jota haluaisit muuttaa. Tee ajatuskartta, johon kirjaat ylös:
•  mihin asiaan haluat vaikuttaa ja miksi
•  millä keinoilla asiaan voisi vaikuttaa
•  mitkä keinot olisivat tehokkaimpia ja miksi
•  kehen pitäisi ottaa yhteyttä, jotta asia etenisi
•  mitä itse voisit tehdä asian eteen
Lopuksi omat suunnitelmat esitellään toisille ostos TV:n ”eikä siinä vielä kaikki” -tyyliin. Jokaisen esityksen jälkeen pohditaan yhdessä, olisiko idea toteuttamiskelpoinen. Oppilaat voivat myös äänestää toteuttamiskelpoisimman idean.