keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Yleensä elämä ei toimisi ilman sääntöjä, koska muuten kuka vain voisi tehdä mitä tahansa. Usein myös sääntöjen rikkomisesta rangaistaan. Kotona, koulussa ja Suomessa on erilaisia sääntöjä, jotta elämä olisi turvallista ja kaikilla olisi hyvä olla. Sääntöjen avulla voidaan kohdella kaikkia tasa-arvoisesti. Suomen yhteiskuntaa varten kirjoitettuja sääntöjä kutsutaan laeiksi. Yleensä myös säännöt on kirjoitettu ylös, jotta kaikki voivat nähdä ja lukea ne. Kaikissa tilanteissa ei ole kirjoitettuja sääntöjä, esimerkiksi pelisäännöt ystävien välisissä suhteissa ovat tällaisia.

1. Keskustelkaa yhdessä:
• Miksi jalkapallopeliin tarvitaan säännöt? Mitä tapahtuisi, jos niitä ei olisi?
• Miksi säännöt ovat tärkeitä?
• Mitä kirjoitettuja sääntöjä tiedät koulusta, kotoa tai Suomen yhteiskunnasta?

2. Luetelkaa yhdessä erilaisia tilanteita, joihin ei ole kirjoitettu sääntöjä (esimerkiksi ystävyyssuhteet). Laatikaa ja kirjoittakaa oman kaveriporukan tai ystävysten väliset säännöt.

3. Minna Pinnan säännöt
Katsokaa video ja yrittäkää arvata, mitä kaikkia Minna Pinnan sääntöjä videolla esitellään. Kirjoittakaa samalla paperille arvauksenne. Videolla sääntöjä on seitsemän.
Oikeat vastaukset

4. Ruusukujan lastenkodin uudet säännöt
a) Lukekaa yhdessä läpi Minna Pinnan säännöt Ruusukujan lastenkotiin ja keskustelkaa:
• Mikä säännöistä on mielestäsi tärkeä?
• Mikä säännöistä on mielestäsi turha? Minkä säännön ottaisit pois?
• Minkälaisia sääntöjä teillä on kotona? Miten oman kodin säännöt eroavat lastenkodin säännöistä?
• Minkälaiset kymmenen sääntöä mahtavat olla Urho Ulpukan pitämässä lastenkodissa?
• Minkälaiset säännöt tarvitaan, jotta elämä olisi hyvää ja turvallista uudessa lastenkodissa?

b) Suunnitelkaa yhdessä säännöt uuteen Ruusukujan lastenkotiin.

5. Koulun järjestyssäännöt
a)
Lukekaa yhdessä läpi koulunne järjestyssäännöt. Pohtikaa yhdessä, mitä säännöt ovat tärkeitä, mitkä vaikuttavat turhilta ja mitä sääntöjä mielestänne listalta puuttuu.

b) Suunnitelkaa pienissä ryhmissä esityksiä, joissa jotain järjestyssääntöä rikotaan. Muut yrittävät arvata, mikä järjestyssääntö on kyseessä.

c) Valitkaa muutama sääntö ja pohtikaa yhdessä, mitä tapahtuisi jos kyseisiä sääntöjä ei olisi olemassa. Minkälaista koulun arki ilman valitsemianne järjestyssääntöjä olisi?

6. Lain noudattaminen
Muistelkaa elokuvaa ja pohtikaa, miksi Urho Ulpukka ei halunnut olla enää poliisi? Miksi Urho Ulpukka oli kovin surullinen palauttaessaan Pekkiä takaisin lastenkotiin? Rouva Rosina sanoi Urho Ulpukalle, että Urhon olisi ”parasta tehdä niin kuin sydän sanoo”. Mitä Rosina tällä tarkoitti? Urho Ulpukka vastasi Rouva Rosinalle, että ”se ei ole aina sama asia kuin noudattaa lakia”. Mitä Urho Ulpukka tällä tarkoitti?