keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Suurin osa elokuvan hahmoista oli hyvin karrikoituja.

a. Valitkaa parin kanssa joku tai jotkut elokuvan henkilöistä. Tehkää hänen persoonastaan mind map. Kirjatkaa siihen ne piirteet, jotka saitte selville elokuvan perusteella, merkitkää muistiin myös se elokuvan tapahtuma, joka valaisi tätä piirrettä. Yrittäkää löytää hänenlaisensa hahmo jostakin näkemästänne tv-sarjasta tai elokuvasta. Vertailkaa hahmoja toisiinsa, missä suhteessa he muistuttavat toisiaan entä miten he eroavat toisistaan.

b. Kirjoittakaa lapuille erilaisia tapahtumia, jotka voivat tapahtua ”kenelle tahansa” (esim. aloitti tanssiharrastuksen, josta innostui niin, että tanssi sitä kolme tuntia päivässä, sairastui vakavasti tai matkusti Alaskaan). Älkää näyttäkö tapahtumaa muille vaan kerätkää kaikkien laput yhteen. Ottakaa yksi elokuvan henkilöhahmoista tarkastelun kohteeksi esimerkiksi a. tehtävän muodossa tai keskustellen.

Kun olette määritelleen hänen persoonansa, nostakaa yksi lappu ja pohtikaa miten henkilö muuttuisi, jos hänelle kävisi näin ja jos niin mill tavoin?

c. Jessin henkilöhahmo syveni koko ajan elokuvan mittaan. Palauttakaa mieliin kohtia, joissa katsojalle selvisi olennaista ja miten se muutti kuvaa hänestä. Voitte tarkastella myös Juliesia, tyttöjen valmentajaa tai Jessin isää.