keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

a. Mistä eri kulttuureista kaveripiirissäsi, luokassasi tai koulussasi on ihmisiä? Listaa asioita, joita tiedät heidän kulttuuristaan, kirjoita viereen miten asia on omassa kulttuurissasi. Tarkastele eroja ja yhtäläisyyksiä? Mistä uskot erojen johtuvan? Katso listaasi ja pohdi mitä muuta haluaisit tietää näiden ihmisten kulttuurista.

b. Tehkää luokassa maailmanympärimatka, jossa tutustutte niihin kulttuureihin, joita löytyy luokasta/oppilaiden ystäväpiiristä/koulusta. Matkan majoitukset on järjestetty perheisiin.


Valmistautukaa matkaan:
– Tutustumalla kirjallisuuden ja internetin avulla matkareittiin
– Selvittämällä olennainen tieto maiden perhekäsityksestä ja arkielämästä.
(Esim. Mitä traditioita on? Millaisena arki näyttäytyy? Mikä on lasten ja aikuisten välinen suhde? Entä lasten asema? Kuka on perheenpää? jne.)
– Kokoamalla ”turisti”sanakirjan tarpeisiinne kustakin maasta.

Työstäkää materiaali seinälle postereiksi, vihkomuotoon matkaoppaaksi tai ideoikaa jokin muu tapa esitellä hankittua tietoa.

c. Kulttuurieroja perheiden, ammattikuntien, kaveriporukoiden, harrastusryhmien, urheilujoukkueiden, jne. välillä. Luokasta löytyy monen kulttuurin edustajaa. Valitkaa jokin aihe, jota tarkastelette eri näkökulmista. Millä tavoin asiaan suhtaudutaan eri ryhmissä?

d. Elokuvassa tarkasteltiin intialaisen ja englantilaisen kulttuurin törmäystä. Mikä Jessissä oli englantilaista ja mikä intialaista? Millaisena näyttäytyi intialainen kulttuuri entä englantilainen kulttuuri? Selvitä kirjallisuuden, internetin ja näiden kahden kulttuurin edustajia haastattelemalla onko elokuvan antama kuva todenmukainen.

e. Pohdi miten elokuva olisi muuttunut, jos Jess perheineen olisikin asunut Helsingissä.

f. Millaisia kulttuurieroja kohtaisit, jos muuttaisit perheesi kanssa Englantiin tai Intiaan?