keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Sukupolvien välinen kuilu

a. Mistä asioista sinulla ja vanhemmillasi on erilainen näkemys? Löydättekö niihin asioihin jonkin yhteisymmärryksen vai millä tavoin ne ratkeavat? Vertailkaa pienryhmissä tai luokan kesken kokemuksianne.

Löytyykö sellaisia aiheita, jotka näyttäisivät olevan yleisiä eli joista on erimielisyyksiä monien kotona? Mistä eri näkemykset vanhempien ja lasten välillä näissä asioissa mielestänne johtuvat? Mitä erilaisia ratkaisukeinoja niihin on löytynyt?

b. Haastattele vanhempiasi. Mistä heillä oli eri näkemyksiä omien vanhempiensa kanssa sinun ikäisenäsi? Miten he ratkaisivat näkemyseronsa silloin? Mitä he ajattelevat asioista tänä päivänä – onko näkemysero yhä olemassa vai ajattelevatko he tai heidän vanhempansa eri tavoin?

c. Millä tavoin Jessin ja hänen vanhempiensa ajatusmaailma, unelmat, todellisuus ja mielipiteet erosivat toisistaan?