keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Pekka ja Pätkä puistotäteinä (1955)

Koulukinon verkkosivuilla on oppimateriaalia yli 500 elokuvaan vapaasti käytettävissä ja tulostettavissa kaikkeen ei-kaupalliseen käyttöön. Oppimateriaalien on tarkoitus syventää elokuvan sisältöön liittyvien teemojen käsittelyä, elokuvanlukutaitoa ja elokuvaelämystä.

 

Oppimateriaaleja löytyy kaikille peruskoulun luokka-asteille. Useat oppimateriaalit ovat laajoja kokonaisuuksia tietopaketteineen, mutta niistä on aina helppo poimia suunniteltuun kurssiin sopivat osuudet.

 

Kohderyhmästä ja oppimateriaalin teemoista riippuen elokuvien käsittelytavat voivat vaihdella laajastikin. Elokuva ja oppimateriaali voivat toimia esimerkiksi tiedonhaun, ryhmätyötaitojen tai tunnetaitojen harjoittelun välineenä toki riippuen kurssille valitusta teemasta. Keskustelutehtävät kannustavat pohtimaan ja perustelemaan. Oppimateriaalit sisältävät usein myös kirjoitus- ja analysointitehtäviä sekä erilaisia kuvataiteen, musiikin ja liikunnan tehtäviä. Lisäksi oppimateriaalit kattavat elokuvakerronnan ja -kulttuurin perusteet kuvakulmista elokuva-arvosteluun.

 

Oppimateriaaleja ja tehtäviä valitessa tulee ohjaavan opettajan ottaa huomioon

  • kurssin mahdollinen teema
  • käytettävissä oleva aika
  • ryhmäkoko
  • ryhmälle soveltuvat työmuodot
  • käytettävissä olevat tilat
  • käytettävissä olevat digilaitteet
  • tehdäänkö tehtävä etukäteen vai elokuvan katsomisen jälkeen
  • tehdäänkö tehtävä koulussa vai kotiläksynä

Opettaja koostaa kurssille valittuihin elokuviin sopivat tehtävät. Katsottaviin elokuviin kannattaa valita tehtäviä siten, että osa tehtävistä tehdään etukäteen ennen elokuvan katsomista joko koulussa tai kotitehtävinä. Suurin osa tehtävistä tehdään elokuvan katsomisen jälkeen.

 

Oppilaan itsenäisesti katsottavaan elokuvaan oppilas valitsee Koulukinon sivuilta elokuvaan liittyvistä tehtävistä itseään kiinnostavat tehtävät.