keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Malala (2015)

Kurssin myötä oppilas oppii syventämään elokuvien katselukokemustaan, erittelemään elokuvia ja ymmärtämään elokuvan merkitystä. Oppilas hyödyntää eri oppiaineiden ja elämän osa-alueilta saamiaan tietoja.

Kurssi harjaannuttaa monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä, vahvistaa kulttuurien tuntemusta, laajentaa tekstikäsitystä ja tarjoaa vaihtelevan ja elämyksellisen oppimisympäristön. Kurssi ohjaa itsenäiseen, aktiiviseen ja kriittiseen tiedonkäsittelyyn.

Kurssi on osa kieli-, kulttuuri-, tapa- ja mediakasvatusta. Kurssi vahvistaa empatian, identiteetin ja maailmankuvan kehittymistä sekä auttaa laajentamaan mielikuvitusta ja eläytymiskykyä. Kurssi kannustaa eettiseen ja esteettiseen pohdintaan ja kulttuuriperintöön tutustumiseen sekä kurssi on osa demokratiakasvatusta. Kurssilla avautuu mahdollisuus nauttia kielestä ja kulttuurista sekä oppia arvostamaan kulttuurin monimuotoisuutta.