keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Muumien taikatalvi (2017)

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Opettaja esittelee oppilaille kurssin rungon ja kurssin yleiset tavoitteet.

 

Opettaja voi päättää etukäteen elokuvakurssin teeman. Teema voidaan valita myös yhdessä oppilaiden kanssa esimerkiksi siten, että opettaja esittelee muutamia teemavaihtoehtoja, jonka pohjalta oppilaat äänestävät kurssille sopivan teeman.

Opettaja valitsee kurssin elokuvat valitun teeman pohjalta: osan elokuvista opettaja voi valita itse, minkä lisäksi opettaja kokoaa listan, josta oppilaat valitsevat osan katsottavista elokuvista. Lue vinkit elokuvien valitsemiseen täältä. Opettaja valitsee lisäksi Koulukinon oppimateriaaleista jokaiseen elokuvaan sopivat tehtävät. Jos kurssilla katsotaan elokuva, johon ei ole saatavilla valmiita tehtäviä, voi apuna käyttää esimerkiksi Koulukinon Avaimia elokuvaan -esitettä, Media-avain-palvelua ja KAVIn Elokuvapolku-sivustoa.

Jokainen oppilas valitsee myös yhden elokuvan, jonka katsoo itsenäisesti, sekä valitsee elokuvaan liittyvät tehtävät. Näin oppilas pääsee valitsemaan itselleen mielenkiintoisia tehtäviä. Itsenäisesti katsottavan elokuvan valinta voidaan antaa myös kotitehtäväksi, jolloin elokuvan valinnassa voivat auttaa myös huoltajat. Ikätason huomioiden opettaja ohjaa itsenäisesti katsottavan elokuvan tehtävien valinnassa jokaista oppilasta. Opettaja päättää tehtävien laajuudesta ja muodosta: esimerkiksi tehtäviä tehdään 2-4 kappaletta, ja kirjoitustehtävien yhteenlaskettu vähimmäissanamäärä voi olla esimerkiksi kuudesluokkalaisille 300 sanaa. Oppilas täyttää suunnitelman katsottavasta elokuvasta ja tehtävistä. Opettaja hyväksyy oppilaan suunnitelman tai antaa siihen muutosehdotuksia. Tämän jälkeen oppilas katsoo itsenäisesti elokuvan ja tekee siihen valitsemansa itsenäiset tehtävät. Hän myös perehtyy tarvittaessa Koulukinon esittelyteksteihin elokuvasta ja mahdollisesti muihin lähteisiin.

Kurssin aluksi oppilas tekee ennakkotehtävän, jonka avulla hän pohtii suhdetta elokuviin ja itseään elokuvien katsojana sekä valitsee itselleen sopivat tavoitteet kurssille. Ennakkotehtävää voi koota kirjoittamalla, piirtämällä tai askartelemalla kuvista. Ennakkotehtävä voidaan esimerkiksi tehdä kotona ja purkaa koulussa pareittain. Opettaja voi halutessaan muokata ennakkotehtävää kurssin ikäryhmälle sopivaksi.

Kurssi etenee siis seuraavasti:

  • Ensin tehdään ennakkotehtävä joko koulussa tai kotona
  • Ennakkotehtävä puretaan koulussa
  • Seuraavaksi katsotaan elokuva
  • Tehdään koulussa opettajan valitsemat tehtävät
  • Lopuksi tehdään mahdollisesti elokuvaan liittyvät kotitehtävät, jotka puretaan seuraavalla kerralla koulussa
  • Kurssin päätteeksi oppilas täyttää itsearvioinnin ja pohtii valitsemiaan tavoitteita ja niiden toteutumista. Itsearviointi voidaan täyttää myös hymynaamoin tai purkaa keskustelemalla.