keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ennen elokuvan katsomista

Oletko huomannut ilmaston lämpenemisen vaikutuksia lähipiirissäni tai esimerkiksi matkustaessani ulkomailla? Millaisia vaikutukset ovat ja mistä päättelet niiden johtuvan ilmaston lämpenemisestä?

Elokuvan katsomisen jälkeen

1. Mikä elokuvassa kuvatuista eläimistä jäi erityisesti mieleen? Miksi (oliko se ehkä hauskin, hellyttävin tai jotain muuta)? Toisaalta joillakin elokuvassa kuvatuista eläimistä oli hyvin samankaltaisia piirteitä ja eleitä kuin meillä ihmisillä, tuleeko mieleesi erityisesti joitain esitettyjä eleitä tai käyttäytymistä?

2. Elokuvan on tarkoitus olla luontodokumentti ja se kuvaakin todellisia eläimiä niiden oikeissa elinympäristöissä.

a) Antaako elokuva mielestäsi todellisen kuvan luonnosta ja sen toiminnasta? Puuttuuko jotain oleellista?

b) Elokuvassa keskitytään muutamiin eläinlajeihin, jotka ovat söpöjä ja joista monilla on samoja eleitä ja käyttäytymismalleja kuin ihmisellä. Miksi dokumentti keskittyy juuri näihin eläimiin?

c) Elokuvassa keskitytään moniin eläimiin (kuten sademetsien linnut) jotka ovat tällä hetkellä harvalukuisia. Toisaalta monilla eläimillä kuten jääkarhulla ei ole luonnollisia vihollisia. Miksi monien eläinten suojelua pidetään tärkeänä vaikka niiden häviämisestä ei todennäköisesti seuraisi luonnolle mitään haittaa?

d) Miten eläimet esitetään elokuvassa? Esimerkiksi jääkarhu on maailman suurin maalla asuva petoeläin, mutta elokuvassa se kuvataan lempeänä, poikasiaan hoivaavana eläimenä. Toisaalta leijona on usein luontodokumenttien saalistaja ja vaarallinen eläin.

3. Elokuvassa tutustuttiin eläinten ja kasvien erilaisiin elinympäristöihin eli ekosysteemeihin.

a) Selvitä mitä tarkoittaa ekosysteemi, entä luonnon monimuotoisuus?

b) Sademetsät mainittiin elokuvassa erityisen arvokkaana elinympäristönä eläimille ja kasveille. Mikä tekee ekosysteemistä erityisen arvokkaan?

c) Onko ekosysteemin lajien lukumäärä hyvä arvokkuuden mittari? Mitä muuta tulisi kenties ottaa huomioon?

d) Mitä merkitystä luonnon monimuotoisuudella on? Mitä hyötyä siitä on muille lajeille, entä mitä hyötyä siitä on ihmiselle?

4. Elokuvassa puhutaan villistä ja koskemattomasta luonnosta eikä ihmistä ja ihmisen rakentamaa ympäristöä (esimerkiksi kaupunkeja) näytetä kuvissa ollenkaan.

a) Mitä mielestäsi tarkoittaa villi ja koskematon luonto? Piirtäkää kuva villistä luonnosta.

b) Missä on villiä luontoa? Osaatko esimerkiksi mainita lähialueeltasi tai Suomesta ylipäätään jonkun alueen joka on mielestäsi villiä luontoa?

c) On väitetty ettei maapallolla juuri ole villiä luontoa olemassa. Esimerkiksi jääkarhut saavat elimistöönsä ravintonsa mukana ympäristömyrkkyjä, jotka ovat kulkeutuneet ilman mukana kaukaa mantereelta. Onko villiä luontoa olemassa jos ihmisen vaikutus kulkeutuu näinkin kauas?

5. Elokuva kertoo luonnosta ja siinä tuodaan esiin luonnon kiertokulkua, jossa saalistaminen ja saaliiksi joutuminen on luonnollista. Vahvimpien selviäminen kuuluu osaksi luonnon kiertokulkua ja sen kehittymistä.

a) Onko ihminen osa luontoa? Onko ihminen eläinlaji muiden eläinten joukossa?

b) Miten ihminen eroaa muista eläimistä?

c) Mikä tekee ihmisestä ainutlaatuisen siinä suhteessa, että se on vaaraksi muille lajeille ja vaaraksi jopa itselleen? Miksi ihminen pystyy vaikuttamaan luontoon ennenkuulumattomalla tavalla (muun muassa lämmittää ilmastoa oman toimintansa kautta)?

d) Toisaalta lajien sukupuuttoon kuoleminen on normaalia ja kuuluu myös osaksi luonnon kiertokulkua. Mikä tekee nykyajan sukupuutoista huolestuttavan ilmiön?

6. Elokuvassa eri eläimet vaeltavat pitkiäkin matkoja ja ne tarvitsevat huomattavan isoja reviireitä elääkseen.

a) Ota selvää mitä tarkoitetaan ekologisella käytävällä.

b) Kun perustetaan luonnonsuojelualueita miksi olisi tärkeää jättää tilaa myös ekologisille käytäville?