keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Elokuvan tarkoituksena oli esittää miten ainutlaatuinen ja ihmeellinen elämämme maapallolla on. Toisaalta elokuva toi esiin uhkia, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen eli ilmaston lämpenemiseen.

a) Ota selvää mitä tarkoitetaan ilmastonmuutoksella? Ks. esim. Ilmasto-opas.fi. Miten elokuvassa viitattiin ilmastonmuutokseen?

b) Ilmastonmuutos on luonnollinen ilmiö. Maapallo onkin ollut, vuoroin jään peitossa ja vuoroin kylpenyt trooppisessa lämmössä. Mikä tekee ilmaston muuttumisesta tällä kertaa niin huolestuttavan?

c) Mikä on ihmisen rooli ilmaston lämpenemisessä?

d) Piirtäkää kuva ilmaston lämpenemisestä. Kuvassa tulee esiin ainakin kolme tärkeää tekijää: kasvihuoneilmiö maapallon ilmakehässä, tärkein kaasu mikä voimistaa kasvihuoneilmiötä ja ihmisen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistajana. Voit esimerkiksi aloittaa piirtämällä maapallon ja auringon ja sitten sen mitä tapahtuu maapallon yläpuolella ja mitä maapallolla liittyen ilmaston lämpenemiseen.

2. Ilmastonmuutos aiheutti elokuvassa muutoksia luonnossa ja eläimet olivat vaikeuksissa muuttuvien olosuhteiden vuoksi.

a) Mitä ilmastonmuutoksen seurauksia elokuvassa tuotiin esiin?

b) Oletko kuullut tai lukenut joistakin muista ilmastonmuutoksen mahdollisista seurauksista joista elokuvassa ei puhuttu?

c) Mikä mainituista seurauksista oli mielestäsi vakavin tai huolestuttavin?

d) Ilmastonmuutoksen vaikutukset jakautuvat maapallolla epätasaisesti. Voisiko joitain esille tulleita seurauksia (mm. kuivuus, jäätiköiden sulaminen) tapahtua Suomessa? Voisiko ilmaston lämpenemisestä seurata myönteisiä asioita Suomelle?

e) Eläimet pysyvät sopeutumaan luonnon muuttuviin olosuhteisiin ja se on niille elintärkeää. Miksi eläinten on kuitenkin vaikea sopeutua ilmastonmuutokseen?

f) Suomen eläimiä uhkaavat myös monet muut tekijät ja ilmastonmuutos on itse asiassa verrattain uusi ja toistaiseksi vähäinen ongelma Suomen eläimille. Tutustukaa oheiseen sivuun: http://wwf.fi/elainlajit/ Mitä uhanalaisia eläimiä Suomessa on? Mitkä tekijät aiheuttavat uhanalaisuutta Suomessa?