keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Kuohuvat tunteet ja mielenterveys

Elokuvassa annetaan ymmärtää, että Frida on jo pitkään suljettu kaveripiirin ulkopuolelle. Hänen ”oikuttelunsa” on kaikkien tiedossa ja siitä on sopivaa tehdä pilkkaa niin kasvotusten kuin sosiaalisessa mediassa. Kukaan ei tunnu jäävän pohtimaan syitä Fridan käytökseen, tai edes vaivautuvan juttelemaan hänelle. Fridan oletetut mielenterveysongelmat ja itsemurhayritys tuntuvat luokkatovereista lähinnä huomionhaulta.

1. Muistelkaa elokuvasta kohtauksia tai hetkiä, jolloin Frida joutui muiden silmätikuksi tai hänestä puhuttiin pahaa. Minkälaisesta tilanteesta oli kyse, missä tilanne tapahtui ja miten Fridasta puhuttiin? Ketkä olivat osallisina tilanteessa? Miten Fridan luokkatovereiden olisi pitänyt tilanteessa toimia?

2. Mitä ajatuksia Fridan käytös teissä herättää? Miksi Frida mielestänne käyttäytyy niin kuin käyttäytyy?

3. Mitä ajatuksia ja tunteita Fridan itsemurhayritys teissä herättää? Lisätietoa itsemurhista ja niiden ehkäisystä löytyy Mieli ry:n sivuilta.

4. Minkälaista tukea Frida sai tapahtuneen jälkeen, entä miten tapahtunutta käsiteltiin koulussa esimerkiksi opettajien ja muut henkilöstön toimesta?

5. Pohtikaa, miten itse auttaisitte lähimmäistä tai luokkatoverianne, joka voi Fridan lailla huonosti. Voitte käyttää apuna MLL:n Nuortennetin tekstejä Kaikilla on joskus mieli maassa ja Kaverini on masentunut.

.