keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Sosiaalinen hierarkia ja sosiaalinen media

Elokuvassa liikutaan pitkälti nuorten sosiaalisessa maailmassa, oltiin sitten koulussa, koulun ulkopuolella, harrastuksissa tai sosiaalisessa mediassa. Nuorten sosiaalinen asema voi muuttua herkästi, mikä aiheuttaa nuorissa huolta; myös omasta saavutetusta asemasta on tärkeää pitää kiinni. Sosiaalinen asema ohjaa nuoria käyttäytymään valmiiksi määriteltyjen mallien mukaan, vaikka itse ehkä haluaisikin toimia toisin.
Toisaalta omaa sosiaalista asemaa saa helposti ravisteltua toimimalla odotusten vastaisesti, seuraukset voivat kuitenkin olla odottamattomat.

1. Miten kuvailisit Mariuksen sosiaalista asemaa? Onko hän luokan suosittujen joukossa? Miten Mariuksen asema muuttuu hänen vietettyään aikaa Fridan kanssa?

2. Miten kuvailisit Fridan sosiaalista asemaa? Miten Frida itse suhtautuu omaan asemaansa? Muuttuuko Fridan asema hänen tutustuessaan Mariukseen?

3. Ketkä muodostavat luokan suosittujen porukan? Mikä tekee juuri heistä suosittuja?

4. Miten nuoret hyödyntävät elokuvassa sosiaalista mediaa oman sosiaalisen asemansa ylläpitämiseksi tai nostamiseksi?

5. Mitä elokuvan nuoret vaativat (suorasti tai epäsuorasti) toisiltaan sosiaalisen asemansa säilyttämiseksi? Joutuvatko nuoret sanomaan tai tekemään jotain vastoin tahtoaan? Mitä tästä seuraa nuorille tai luokkayhteisölle?

6. Oletko huomannut omassa luokassasi tai koulussasi hierarkioita sosiaalisen aseman suhteen? Minkälaisia ryhmittymiä olet laittanut merkille? Minkälaisia eroja eri ryhmien välillä vallitsee?

7. Minkälainen rooli sosiaalisella medialla on omassa elämässäsi? Mitä sosiaalisen median palveluja käytät? Jaatko elämäsi avoimesti muun maailman kanssa? Minkälaisia asioita et taas missään nimessä halua jakaa toisten kanssa?

8. Keskustelkaa ryhmissä hyvästä ryhmähengestä ja mistä aineksista hyvä ryhmähenki rakentuu. Miksi esimerkiksi koululuokassa hyvä ryhmähenki on erityisen tärkeää? Ketkä tai mitkä asiat vaikuttavat ryhmähengen muodostumiseen? Mihin kaikkeen ryhmähenki vaikuttaa? Mitkä tekijät aiheuttavat
säröjä ryhmähenkeen? Miten ryhmähengen (negatiiviset) muutokset tulisi käsitellä, ja kenen toimesta?

Vinkki opettajalle!
Lisää tehtäviä aiheeseen liittyen löytyy Koulukinon Nerve-elokuvan oppimateriaalista.